شرکت فارکس در افغانستان

دامنه نوسان سهام چیست؟

پرسش‌های متداول پذیرش در بازار پایه

از جمله این مزایا می‌توان به ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، دستیابی به معیاریطبق بند ب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز امكان‌پذیر است، بنابراین ورود به بازار پایه برای شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس (در صورت عدم پذیرش در بورس/فرابورس) الزامی بوده و هرگونه معامله بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. به علاوه در بازار پایه سطح افشا کمتر بوده، دامنه نوسان در تابلو «الف» 5 درصد، در تابلو«ب» 10 درصد و در تابلو «ج» دامنه نوسان وجود ندارد، ضمن اینکه شرکت‌ها در تابلو «ب» و «ج» فاقد معافیت مالیاتی بوده و معاملات در تابلو «ج» به صورت پیوسته انجام نمی‌شود.

شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باید درخواست درج در بازار پایه را به فرابورس ایران ارائه دهند. شرکت‌های مشمول ثبت نزد سازمان شامل دو گروه زیر هستند:

  • شرکت‌های سهامی عامی که تعداد سهامداران آن‌ها مساوی یا کمتر از 100 سهامدار و بیش از 35 سهامدار باشد و حقوق صاحبان سهام آن‌ها بیش دامنه نوسان سهام چیست؟ از 100 میلیارد ریال باشد
  • شرکت‌های سهامی عامی که تعداد سهامداران آن‌ها بیش از 100 سهامدار و حقوق صاحبان سهام آن‌ها بیش از 50 میلیارد ریال باشد

تابلوی الف: تابلوی تشکل‌های خودانتظام و نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان از قبیل بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بوده که تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش این شرکت‌ها در تابلوی مذکور بر عهده هیات پذیرش است.

تابلوی ب: در این تابلو، شرکت‌ها باید همزمان دارای شرایط زیر باشند:

  1. در سال شمسی منتهی به دوره رسیدگی از ضریب نقدشوندگی بالای 10 درصد برخوردار باشند.
  2. در دوره مالی مورد رسیدگی، مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان را به تشخیص کمیته درج رعایت کرده باشند.
  3. سایر شرایط به تشخیص کمیته که حسب مورد در خصوص هر شرکت تعیین و اعلام می‌شود.

تابلوی ج: شرکت‌هایی که فاقد شرایط مندرج در تابلوی «الف» و «ب» هستند.

ضریب نقد شوندگی: عبارت است حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از 0001/0 تعداد سهام ناشر است بر تعداد روزهایی در آن دوره که نماد معاملاتی مربوطه قابل معامله بوده است.

تصمیم‌گیری در خصوص نوع تابلو بر عهده کمیته درج خواهد بود.

این شرکت‌ها در تابلوی «ب» درج شده مشروط به اینکه ظرف یکسال از تاریخ تصویب دستورالعمل جدید بازار پایه(28/02/95) شرایط درج در تابلوی«ب» را کسب کند.

در صورتی که سهام شرکت بی‌نام باشد باید پیش از آغاز معاملات، سهام به بانام تبدیل شده و در سامانه معاملات ثبت شود.

در صورت وجود سهام ممتاز، باید براساس رویه اجرایی مصوب هیات‌مدیره فرابورس، امکان نقل‌و‌انتقال آن‌ها در سامانه معاملاتی وجود داشته باشد.

در صورت ثبت شرکت‌های تعاونی سهامی عام نزد سازمان بورس، این شرکت‌ها می‌توانند تقاضای درج خود را به فرابورس ارائه دهند.

در صورت داشتن شرایط درج در بازار پایه، منعی وجود ندارد.

بله! حسابرس شرکت حتما باید از میان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

شرکت‌های درج شده در تابلوی «ب» و «ج» مشمول معافیت مالیات عملکرد ذکر شده در بازار اول/دوم نبوده ولی مالیات نقل‌و‌انتقال سهام در این بازار نیز معادل 0.5 درصد ارزش معامله است.

مدارک لازم جهت درج شرکت در بازار پایه در سایت فرابورس ایران، قسمت فرم‌ها، بخش پذیرش، قسمت بازار پایه و تحت عنوان فرم درخواست درج در بازار پایه قابل مشاهده است.

پس از ارائه درخواست و تکمیل مدارک، موضوع درج شرکت در کمیته درج/هیات پذیرش، مطرح و درصورت موافقت کمیته درج/هیات پذیرش با درج شرکت در بازار پایه، باید افشای اطلاعات در دامنه نوسان سهام چیست؟ سامانه کدال و سپرده کردن سهام نزد سپرده‌گذاری مرکزی انجام شود. پس از سپرده کردن سهام و در صورت بالا بودن تعداد سهامداران، شرکت باید توزیع برگ سهام جدید را در روزنامه کثیر‌الانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن چاپ می‌شود، آگهی کرده و پس از آن درج شرکت در بازار پایه انجام می‌شود.

موارد افشا طبق دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان جهت ناشران غیربورسی است که در سایت فرابورس ایران در قسمت قوانین و مقررات و بخش دستورالعمل‌ها قابل مشاهده است.

خیر- شرکت‌های درج شده در بازار پایه الزامی جهت افشاء بودجه در سامانه کدال ندارند.

انتقال شرکت‌ها از بازار پایه به بازار اول/دوم فرابورس، منوط به ارائه درخواست پذیرش و تکمیل فرآیند پذیرش است.

منظور از دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام چیست؟

حالا بسته به اینکه معاملات فردا در چه رنجی از قیمت ها شکل بگیره و قیمت پایانی فردا که میانگین تمام قیمتهای معاملات فردا خواهد بود چه عددی باشه ،اون بازه مجاز و دامنه نوسان برای معاملات آتی دو روز شرکت بدست خواهد اومد تعیین می شه

به عنوان مثال فرض کنید این شرکت فردا صف فروش باشه یعنی روی ۹۵۰ ریال سهم بسته شود و ۹۵۰ به عنوان قیمت پایانی تعیین شود یعنی از ابتدای روز سهم روی صف فروش باشد و حالا وقتی ما بخواهیم دامنه نوسان را برای معاملات دو روز آتی این شرکت تعیین کنیم نسبت به ۹۵۰ ریال ۵ درصد کمتر و ۵ درصد بیشتر دامنه نوسان مشخص خواهد شد که اگر محاسبه بکنین بازه بین ۹۰۳و ۹۹۷ دامنه نوسان سهام چیست؟ ریال تعیین می شود یعنی برای محاسبه ۵ درصد بیشتر اگر ۹۵۰ ریال را ضرب در ۱٫۰۵ درصد ضرب بکنیم میشود ۹۹۷ و برای محاسبه ۵ درصد کمتر ۹۵۰ ریال را در ۰٫۹۵ درصد ضرب می کنیم که عدد بدست آمده می شود ۹۰۳

اما فرض بکنید فردا معاملات نه خیلی بالا و نه خیلی پائینی داشته باشیم و میانگین قیمت تمام معاملات فردا روی این سهام با قیمت پایانی ۱۰۰۰ ریال بسته بشه خوب طبیعی هست که بازه ما بین ۱۰۵۰ و ۹۵۰ ریال خواهد بود

و اگر سهم صف خرید باشد و قیمت پایانی ۱۰۵۰ بسته شود پس از محاسبه ۵ درصد ، بازه دو روز آتی سهم با ۵ درصد بیشتر و کمتر نسبت به این قیمت تعیین می شود یعنی قیمت مجاز بین ۱۰۵۲ و ۹۹۸ ریال خواهد بود

نکته : دقت داشته باشید که سهمی که در صف فروش باشد دو روز پشت سر هم دو تا ۵ درصد منفی خواهد خورد و اگر صف خرید باشد دو روز پشت سر هم مثبت خواهد خورد

پس به این شکل نیست که معاملات در هر بازه ای انجام بشود و تنها در یک بازه مشخص معاملات انجام خواهد شد و این ریسک در بورس را کاهش می دهد ، توجه کنید که در تابلو ج از بازار پایه محدودیت دامنه نوسان وجود ندارد و فروشنده و خریدار با هر مبلغی که به توافق برسن می تونن معامله را انجام بدن ، اما در اکثر شرکتها که دامنه نوسان داریم بر اساس قیمت پایانی هر روز که میانگین تمام قیمتهایی هست که در اون روز بین معاملات خریداران و فروشندگان اون روز انجام خواهد شد تعیین می شود و دامنه نوسان بر اساس قیمت پایانی تعیین می شود و در بازار بورس و فرا بورس ۵ درصد کمتر و ۵ بیشتر فردا اجازه داده خواهد شد که معاملات انجام شود

نکته : پس در تابلو خوانی قیمت دیروز همان قیمت پایانی روز قبل است که بر اساس آن بازه مجاز امروز تعیین شده است

منظور از دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام چیست؟

حالا بسته به اینکه معاملات فردا در چه رنجی از قیمت ها شکل بگیره و قیمت پایانی فردا که میانگین تمام قیمتهای معاملات فردا خواهد بود چه عددی باشه ،اون بازه مجاز و دامنه نوسان برای معاملات آتی دو روز شرکت بدست خواهد اومد تعیین می شه

به عنوان مثال فرض کنید این شرکت فردا صف فروش باشه یعنی روی ۹۵۰ ریال سهم بسته شود و ۹۵۰ به عنوان قیمت پایانی تعیین شود یعنی از ابتدای روز سهم روی صف فروش باشد و حالا وقتی ما بخواهیم دامنه نوسان را برای معاملات دو روز آتی این شرکت تعیین کنیم نسبت به ۹۵۰ ریال ۵ درصد کمتر و ۵ درصد بیشتر دامنه نوسان مشخص خواهد شد که اگر محاسبه بکنین بازه بین ۹۰۳و ۹۹۷ ریال تعیین می شود یعنی برای محاسبه ۵ درصد بیشتر اگر ۹۵۰ ریال را ضرب در ۱٫۰۵ درصد ضرب بکنیم میشود ۹۹۷ و برای محاسبه ۵ درصد کمتر ۹۵۰ ریال را در ۰٫۹۵ درصد ضرب می کنیم که عدد بدست آمده می شود ۹۰۳

اما فرض بکنید فردا معاملات نه خیلی بالا و نه خیلی پائینی داشته باشیم و میانگین قیمت تمام معاملات فردا روی این سهام با قیمت پایانی ۱۰۰۰ ریال بسته بشه خوب طبیعی هست که بازه ما بین ۱۰۵۰ و ۹۵۰ دامنه نوسان سهام چیست؟ ریال خواهد بود

و اگر سهم صف خرید باشد و قیمت پایانی ۱۰۵۰ بسته شود پس از محاسبه ۵ درصد ، بازه دو روز آتی سهم با ۵ درصد بیشتر و کمتر نسبت به این قیمت تعیین می شود یعنی قیمت مجاز بین ۱۰۵۲ و ۹۹۸ ریال خواهد بود

نکته : دقت داشته باشید که سهمی که در صف فروش باشد دو روز پشت سر هم دو تا ۵ درصد منفی خواهد خورد و اگر صف خرید باشد دو روز پشت سر هم مثبت خواهد خورد

پس به این شکل نیست که معاملات در هر بازه ای انجام بشود و تنها در یک بازه مشخص معاملات انجام خواهد شد و این ریسک در بورس را کاهش می دهد ، توجه کنید که در تابلو ج از بازار پایه محدودیت دامنه نوسان وجود ندارد و فروشنده و خریدار با هر مبلغی که به توافق برسن می تونن معامله را انجام بدن ، اما در اکثر شرکتها که دامنه نوسان داریم بر اساس قیمت پایانی هر روز که میانگین تمام قیمتهایی هست که در اون روز بین معاملات خریداران و فروشندگان اون روز انجام خواهد شد تعیین می شود و دامنه نوسان بر اساس قیمت پایانی تعیین می شود و در بازار بورس و فرا بورس ۵ درصد کمتر و ۵ بیشتر فردا اجازه داده خواهد شد که معاملات انجام شود

نکته : پس در تابلو خوانی قیمت دیروز همان قیمت پایانی روز قبل است که بر اساس آن بازه مجاز امروز تعیین شده است

افزایش دامنه نوسان قیمت سهام؛ از امروز | فضا برای سهامداران حرفه ای بازتر می‌شود؟

مطابق تصمیم دامنه نوسان سهام چیست؟ مسئولان بازار سرمایه از امروز دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بازار اول بورس تهران و فرابورس از ۵ به ۶درصد مثبت و منفی افزایش می‌یابد. آن‌طور که مسئولان سازمان بورس می‌گویند قرار است تا پایان سال دامنه نوسان به‌صورت تدریجی افزایش یابد. به‌زعم تحلیلگران، افزایش دامنه نوسان گام نخست برای حرفه‌ای‌شدن بازار سهام است.

بورس

به‌ گزارش همشهری آنلاین، بالاخره بعد از سال‌ها گفتمان و حتی تنش میان سهامداران حرفه‌ای و مقامات بازار سرمایه، سازمان بورس به این نتیجه رسید که دامنه نوسان قیمت سهام را افزایش دهد.

به این ترتیب از امروز دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌های بازار اول بورس تهران و فرابورس از ۵درصد به ۶درصد مثبت و منفی افزایش خواهد یافت؛ یعنی دامنه رشد یا نزول قیمت سهام شرکت‌های بورس از ۱۰درصد به ۱۲درصد تغییر خواهد کرد.

به‌گفته مسئولان سازمان بورس، این ابتدای کار است و در ماه‌های آینده باید منتظر رشد بیشتر دامنه نوسان بود. این تصمیم در حالی گرفته شده که از ۲دهه پیش تاکنون بسیاری از تحلیلگران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نسبت به دامنه محدود نوسان قیمت سهام شرکت‌ها در بورس معترض بودند و این دامنه محدود را عامل بی‌ثباتی در بورس می‌دانستند.

در طول سال‌های گذشته بسیاری از بورس‌های معتبر دنیا به سمت افزایش دامنه نوسان و حتی حذف دامنه نوسان ایستا حرکت کرده‌اند. به‌طور مثال، در بورس نیویورک دامنه نوسان دامنه نوسان سهام چیست؟ ایستا حذف و دامنه‌ای تحت عنوان دامنه پویا تعریف شده که در آن میزان نوسان قیمت سهام شرکت‌ها بسته به شرایط شرکت، متفاوت است.

در ترکیه و چین هم دامنه نوسان تا دامنه نوسان سهام چیست؟ ۱۰درصد رشد کرده و بورس‌های اروپایی نیز عمدتا دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌ها بین ۱۰ تا ۲۰درصد است. در حال حاضر بیشترین میزان دامنه نوسان مربوط به کشورهای آسیای جنوب شرقی است که اتفاقا بازارهای مالی‌شان به‌سرعت در حال رشد است و گوی سبقت را از نظر سرعت توسعه از سایر بورس‌های دنیا ربوده‌اند. به‌عنوان مثال، دامنه نوسان قیمت در ژاپن به‌صورت پویا بین ۱۰ تا ۶۰درصد تعریف شده و کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور و مالزی نیز دامنه نوسان پویا بین ۱۰ تا ۲۰ و حتی تا ۵۰درصد تعریف شده است.

معضلات دامنه نوسان

به‌زعم کارشناسان و تحلیلگران، دامنه نوسان محدود معضلات فراوانی دارد اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آن که در سال‌های گذشته چالش تشکیل صف‌های خرید و فروش در بورس ‌که در اغلب موارد به ضرر و زیان سهامداران و افت‌وخیز سنگین شاخص بورس منجر می‌شود، محدودکردن دامنه نوسان قیمت سهام به‌معنای این است که قیمت سهام یک شرکت اجازه رشد یا کاهش بیش از مقدار تعیین‌شده را ندارد و چنانچه حجم عرضه و تقاضا به‌گونه‌ای باشد که نوسان قیمت بیش از دامنه تعیین شده باشد، به تشکیل صف‌های خریدوفروش منجر می‌شود.

مشکل اصلی اینجاست که تشکیل صف‌های خریدوفروش هیجان را در بازار سرمایه افزایش می‌دهد و در طول سال‌های گذشته به ملاکی تعیین‌کننده برای سهامداران برای خرید سهام یک شرکت تبدیل شده است به‌طوری که سهام شرکتی که با صف خرید مواجه باشد، با افزایش تقاضا مواجه می‌شود و سهام شرکتی که با صف فروش مواجه باشد، با افزایش عرضه مواجه می‌شود زیرا بسیاری از سهامداران به‌دلیل آنکه کمتر به مستندات تحلیلی تکیه می‌کنند صرفا به صف‌های خریدوفروش برای دادوستد در بورس توجه می‌کنند.

محسن علیزاده، یک عضو شورای بورس در این‌باره می‌گوید: معتقدم به‌طور کلی دامنه نوسان باید مانند بورس‌های جهانی حذف شود تا بازار به سمت تعادل پیش برود و دیگر در عرضه و تقاضا شاهد نوسانات شدید نباشیم. او ادامه می‌دهد: اگر در ۲سال گذشته با توجه به ریزش‌های شدید بازار سرمایه اقدام به حذف دامنه نوسان می‌کردیم، تاکنون موفق شده بودیم بازار را برگردانیم، اما اگر این موضوع موکول به فراهم‌شدن تمام شرایط شود، هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد. به‌ گفته عضو ناظر مجلس در شورای بورس، سازمان بورس باید دامنه نوسان را حذف کند و شورای بورس هم حتما از این تصمیم حمایت خواهد کرد.

فواید افزایش دامنه نوسان

به‌زعم تحلیلگران، هرچه دامنه نوسان بیشتر شود، فضا برای سهامدارانی که قدرت تحلیل بالاتری دارند، بازتر می‌شود و سهامدارانی که اطلاعات یا دانش مالی کمتری دارند یا مجبورند قدرت تحلیلی خود را افزایش دهند یا به‌صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین افزایش دامنه نوسان از یک طرف فضای تحلیلی بازار سرمایه را افزایش می‌دهد و منجر به توسعه بازار سرمایه خواهد شد و از طرف دیگر به جذب منابع بیشتری از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد که به‌صورت مستقیم مردم را درسود ‌و زیان بورس شریک می‌کنند.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه دامنه نوسان سهام چیست؟ در این‌باره می‌گوید: افزایش قابل‌توجه دامنه نوسان می‌تواند به افزایش نقدشوندگی، روان‌ترشدن معاملات، جلوگیری از صف‌های طولانی خرید و فروش معاملات و در نهایت حرفه‌ای‌ترشدن و استانداردسازی معاملات این بازار منجر شود.

به‌گفته او، در اغلب موارد وقتی سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به‌صورت مستقیم و بدون دانش در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند، دارایی‌شان را از دست می‌دهند بنابراین سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که برای سرمایه‌گذاری در بازارهای حرفه‌ای باید ضمن آموزش و حرفه‌ای‌ترشدن نحوه سرمایه‌گذاری، سرمایه خود را به‌صورت غیرمستقیم وارد این بازار کنند.

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس هم در این‌باره می‌گوید: یکی از ویژگی‌های اصلی بازار سرمایه، بحث نقدشوندگی است. دامنه نوسان محدودیتی بود که برای جلوگیری از هیجانات بازار در سال‌های گذشته درنظر گرفته شده بود که با رشد و بلوغ سرمایه‌گذاران و افزایش عمق تحلیلی سرمایه‌گذاران، به تناسب آن دامنه نوسان افزایش پیدا کرده است. به‌گفته او، ‌ هم‌اکنون عمق دانش و تحلیلگری بازار سرمایه در مقایسه با سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده است.

رشد دوبرابری دامنه نوسان به درخواست بازارگردان

با تصویب ضوابطی امکان افزایش حداکثر تا دوبرابر دامنه نوسان عادی نمادهای بورس با درخواست بازارگردان میسر شد. مهدی زمانی سبزی، معاون عملیات بازار بورس تهران در این‌باره گفت: مطابق دستورالعمل بازارگردانی در بورس تهران، بازارگردان می‌تواند در دوره فعالیت بازارگردانی، درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را که نباید از حالت عادی کمتر باشد، به بورس پیشنهاد دهد. ا

او افزود: بازارگردانی امکان ارائه این درخواست و دریافت مجوز موضوع این ماده را دارد که حداقل ۳ماه در نماد مورد درخواست عملیات بازارگردانی انجام داده باشد و در ۷۰درصد روزهای فعالیت خود طی ۳ماه گذشته در سمت بازارگردانی نماد موردنظر، به‌طور کامل تعهدات خود را ایفا کرده باشد.

وی ادامه داد: درصورت وجود چند بازارگردان در یک نماد، موافقت تمام بازارگردان‌های فعال در نماد مربوطه درخصوص افزایش دامنه نوسان الزامی است. در این صورت تعهدات بازارگردانی شامل حداقل حجم معاملات و حداقل حجم سفارش انباشته برای تمامی بازارگردان‌ها، حداقل به نسبت میزان رشد دامنه نوسان جدید نسبت به دامنه نوسان قبلی افزایش می‌یابد.

دامنه نوسان از بازار سرمایه حذف خواهد شد؟

قرن نو : مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در گفت‌وگویی با قرن نو از حذف دامنه نوسان از بازار سرمایه خبر داد و گفت: «اوایل امسال دامنه نوسان برداشته می‌شود و این اقدام بی‌تردید تأثیری بسیار مثبت بر بورس باقی خواهد گذاشت.»

دامنه نوسان از بازار سرمایه حذف خواهد شد؟

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که حذف دامنه نوسان چه تأثیری بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت؛ گفت: در هیچ کشوری در دنیا دامنه نوسان به اندازه کشور ما محدود نیست و در برخی از کشورها دامنه نوسانی برای بازار سرمایه به این معنا گذاشته نشده است؛ به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا مدارشکن وجود دارد که اگر در یک روز نوسانات خیلی بزرگ شود معاملات برای چند دقیقه تعطیل خواهد شد تا بازیگران بازار از احساسات دست بردارند و تصمیمات عاقلانه‌ای بگیرند و این مدارشکن قرار نیست در بازار سرمایه و روند معاملات دخالتی کند و حتی ممکن است دو تا سه بار از آن در طول معاملات استفاده شود و اما در کشورهایی که دامنه نوسان برای بازار سرمایه آنها وضع شده است نیز این دامنه نوسان آنقدر محدود نیست و پنج درصد برای دامنه نوسان معنایی ندارد.

وی در ادامه افزود: برداشته شدن دامنه نوسان دراین‌راستا صورت می‌گیرد که بازار سرمایه کارا شود؛ زیرا اگر دامنه نوسان به این محدودی در بازار سرمایه باشد سهام و معاملات دائما در معرض آن قرار می‌گیرند و دائما دیده می‌شود که سهام شرکت‌ها در صف‌های خرید و فروش قرار می‌گیرد و این صف‌های خرید و فروش نیز از نظر روانی بر معاملات بازار سرمایه تأثیر خواهد گذاشت و خیلی از مواقع فعالان بازار سرمایه منتظر تشکیل صف‌هایی هستند که دنباله‌رو آنها قرار گیرند و این صف‌های خرید و فروش منجر به تسری نوسانات خواهد شد.

رادپور در ادامه افزود: اگر سهمی می‌خواسته است بیست درصد افزایش قیمت داشته باشد به خاطر صف‌های خرید افزایش قیمت سی‌درصدی را تجربه خواهد کرد و اگر سهمی نیز می‌خواسته ده درصد بریزد، ازآنجایی‌که در صف فروش قرار می‌گیرد پانزده تا بیست درصد خواهد ریخت و این دامنه نوسان باریک و صف‌های خرید و فروش، نوسانات قیمتی را تشدید خواهد کرد و موجب انحراف قیمتی خواهد شد و در نتیجه کارایی بازار را کاهش خواهد داد که در نهایت امکان تأمین سرمایه و تأمین مالی برای شرکت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کارایی به این معنا است که اگر اطلاعاتی وارد بازار سرمایه شود که این اطلاعت باعث جابه‌جایی سهم گردد فوراً دیده شود؛ گفت: زمانی‌که دامنه نوسان وجود دارد این دامنه اجازه نمی‌دهد که جابه‌جایی قیمتی بالافاصله روی قیمت سهم منعکس شود.

این کارشناس اقتصادی در آخر گفت: قطعاً اگر دامنه نوسان برداشته شود وضعیت بازار سرمایه بهبود پیدا خواهد کرد و اگر بازار سرمایه تحت سلطه دولت نبود خیلی زودتر باید این اتفاق می‌افتاد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا