جفت ارز ها

تجارت الگوریتمی

بررسی تاثیر چرخه‌های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران

در هر جامعهای توجه دولتمردان و سیاستگذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی میشود؛ زیرا رفاه از شاخصهای اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب میشود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دورههای مکرر و اجتنابناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاستها به برنامهریزان اقتصادی در جهت تصمیمگیری بهتر کمک میکند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخههای تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخههای تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی گرانشی برآورد شده است. یافتههای روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان میدهد؛ چرخههای تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دورههای رونق و رکود چرخههای تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

  • شاخص رفاه اقتصادی
  • چرخه‌های تجاری
  • روش دلفی
  • الگوریتم جست‌وجوی گرانشی
مراجع

اسنودان، برایان و هوارد، آروین (2005). اقتصاد کلان جدید، مترجمان: منصور خلیلی عراقی، علی سوری(1394)، چاپ سوم، نشر: تهران سازمان مطالعه و تدوین کسب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت).

ان گریگور مانکیو، ادوار تجاری حیققی یک نگرش کینزی جدید، ترجمه: تیمور محمدی (1387). پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره2، 97-82.

بختیاری، صادق ، قربانی، سمیه و همایون، رنجبر (1391). بررسی تاثیر ادوار تجاری بر بهره وری کل عاملهای تولید بخشهای مختلف اقتصادی ایران. پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، شماره 9، 58-41.

جلایی­اسفندآبادی، عبدالمجید و انصاری­نسب، مسلم (1395). بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران با تاکید بر عوامل موثر بر شکاف تولید. فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 3، 109-85.

جوکار،علی­اکبر ، صفرزاده، حسین، پرهیزگار، محمدمهدی و نوروزی، علی (1392). طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی. پژوهش­های مدیریت در ایران، شماره 4، 118-96.

حسینی، محمدرضا و جعفری صمیمی، احمد (1389). برآورد و ارزیابی روند رفاه اقتصادی ایران با استفاده از شاخصCIEWB. پژوهش­های اقتصادی ایران. دوره 14، شماره 42، 122-101.

دهباشیان، مریم و ظهیری، سید حمید (1389). آموزش شبکه عصبیMLP در فشرده سازی تصاویر با استفاده از روش GSA. فصلنامه اطلاعات و ارتباطات ایران، سال دوم، شماره‌های 5و6، تجارت الگوریتمی 53-45.

رومر، دیوید (1383). اقتصاد کلان پیشرفته، جلد دوم: نظریه ادوارتجاری، ترجمه مهدی تقوی، چاپ اول ، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی- واحدعلوم و تحقیقات.

سجاسی قیداری، مجید و لطیفی، غلامرضا (1390)، رتبه‌بندی سطح رفاه اجتماعی شهرستان­های استان زنجان با استفاده از تکنیک TOPSIS. فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 7، 189-1.

فرشید، یزدانی (1382). مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی (سیاست اجتماعی، حمایت اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی). فصلنامه رفاه اجتماعی (ویژه­نامه سیاست اجتماعی)، دوره 3، شماره10، 54-31.

گلخندان، ابوالقاسم (1394). چرخه­های تجاری اقتصاد ایران طی دوره 1389-1368. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 17، 104-83.

محققی­کمال، سیدحسین، رفیعی، حسن، سجادی، حمیرا، عباسیان، عزت‌الله و رهگذر، مهدی (1392). تخمین شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی برای شرایط ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 52، 32-7.

مسعود، نیلی و حسین، درگاهی (1377). تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران بر مبنای نظریات چرخه­های تجاری و رائه راهکارها. مجله برنامه و بودجه، شماره 8-7، 44-3.

Cho, J. O., Cooley, T. F., & Kim, H. S. E. (2015). Business cycle uncertainty and economic welfare. Review of Economic Dynamics, 18(2), 185-200.

Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information & Management, 42(1), 15-29.

Osberg, L. (1985). The measurement of economic well-being. Approaches to Economic Well-Being, 26, 49-87

Osberg,L and Sharpe,A.(2001), “The Index of Economic Well-being: Overview”, Revised version of a paper presented at the National Conference on Sustainable Development Indicators organized by the National Round Table Environment and the Economy.

Rashedi, E., Nezamabadi-Pour, H., & Saryazdi, S. (2009). GSA: a gravitational search algorithm. Information Sciences, 179(13), 2232-2248.

Salzman, J. (2003). Methodological choices encountered in the construction of composite indices of economic and social well-being. Center for the Study of Living Standards, 33.

Sharpe, A. (1999). A survey of indicators of economic and social well-being (p. 47). Ottawa: Centre for the Study of Living Standards.

Shim, M., & Yang, H. S. (2015). The implications of changes in hours fluctuations on welfare costs of business cycles. Economics Letters, 128, 75-78.

Vemuri, A. W., & Costanza, R. (2006). The role of human, social, built, and natural capital in explaining life satisfaction at the country level: Toward a National Well-Being Index (NWI). Ecological Economics, 58(1), 119-133.

تجارت الگوریتمی

تجارت آوا

  • امروز : چهارشنبه - ۵ مرداد - ۱۴۰۱

اخبار ویژه

برگزیدگان شبکه فروش بیمه آسیا در بیمه های عمر و پس انداز معرفی شدند تقدیر فرمانداری و بهزیستی استان کرمانشاه از شعبه «کرمانشاه- میدان بسیج» بانک آینده بازارگردانی و تامین سرمایه، گام بعدی بانک ملی ایران در ورود به بازار سرمایه نخستین نشست علمی بانکداری اسلامی و توسعه محصول در بانک ملی ایران برگزار شد تجارت الگوریتمی رونمایی از توثیق الکترونیک با نشان بانک ملی در اپلیکیشن ایوا اعلام اطلاعات تسهیلات و تعهدات بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال پرداختی توسط بانک ملی ایران گل گهر موفق به اخذ نشان زرین ایمنی شد اهمیت آهن اسفنجی اقلید برای شرکت توسعه و گروه پیشرانان پیشرفت ایران

تجارت آوا

آغاز یکسان‌سازی متن پیامک‌های رمز پویا

آغاز یکسان‌سازی متن پیامک‌های رمز پویا

بر اساس تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا طرح یکسان‌سازی متن پیامک‌های رمز پویا ارسالی برای مشتریان از امروز دوشنبه هشتم دی‌ماه سال ۱۳۹۹ در شبکه بانکی اجرایی شد.

سرمایه بیمه رازی ۳۰۰۰ میلیاردی شد

سرمایه بیمه رازی ۳۰۰۰ میلیاردی شد

سرمایه شرکت بیمه رازی افزایش یافت.

تغییر محتوای پیامک رمز پویای بانک ملی ایران

تغییر محتوای پیامک رمز پویای بانک ملی ایران

از امروز پیامک رمز پویای بانک ملی ایران همراه با اطلاعات تراکنش برای مشتریان ارسال خواهد شد.

پخش زنده برنامه پرمخاطب دنیای ورزش از شبکه تیوا اسپورت یک

پخش زنده برنامه تجارت الگوریتمی پرمخاطب دنیای ورزش از شبکه تیوا اسپورت یک

برنامه دنیای ورزش هشتم دی ماه به صورت زنده از شبکه تیوا اسپورت یک پخش خواهد شد که به موضوعات جذاب و حواشی این روزهای ورزش برای مخاطبان خواهد پراخت.

افزایش ۴۰ درصدی ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات

افزایش ۴۰ درصدی تجارت الگوریتمی ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات

افزایش سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه پهن باند کشور با رشد ۴۰ درصدی ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات و ارتقای هفت برابری ظرفیت شبکه انتقال محقق شده است.

در سال جهش تولید؛ رکورد تولید در تاریخ پتروشیمی کارون شکسته شد

در سال جهش تولید؛ رکورد تولید در تاریخ پتروشیمی کارون شکسته شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون از جهش تولید ۴۰ درصدی در این شرکت پتروشیمی در سال جهش تولید نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و اعلام کرد: با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی، پتروشیمی کارون تجارت الگوریتمی از واردات کالاهای خارجی به خودکفایی کامل خواهد رسید.

بهره‌برداری از پلی‌پروپیلن ایلام تا سال ۱۴۰۱/ آماده تامین خوراک طرح‌های پائین دستی پلی‌پروپیلن هستیم

بهره‌برداری از پلی‌پروپیلن ایلام تا سال ۱۴۰۱/ آماده تامین خوراک طرح‌های پائین دستی پلی‌پروپیلن هستیم

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی ساخت کارخانه پلی‌پروپیلن پتروشیمی ایلام و بهره برداری از این طرح پتروشیمی تا سال ۱۴۰۱، اعلام کرد: هلدینگ خلیج فارس برای تامین خوراک صنایع تکمیلی و پائین دستی پلی‌پروپیلن به سرمایه گذاران بخش خصوصی تضمین می‌دهد.

آثار راه یافته به جشنواره ملی” تئاتر کوتاه کیش” معرفی شدند

آثار راه یافته به جشنواره ملی” تئاتر کوتاه کیش” معرفی شدند

دبیر سومین جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش از راه یابی ۱۴ اثر به بخش مسابقه جشنواره خبرداد

الگوریتم کبوتر گوگل و تجارت های محلی | Google Pigeon Algorithm

الگوریتم کبوتر گوگل - Pigeon Algorithm

کار الگوریتم کبوتر گوگل (یا همان کفتر چاهی خودمان!) به طور خلاصه، نمایش نتایج محلی برای جستجو های محلی است.به این معنی که عبارت هایی که در آن نام شهری وجود دارد، اولیت نمایش، با در نظر گرفتن سایر فاکتور های سئو، برای سایت های محلی باشد.برای مثال وقتی عبارت “نصب آسانسور در اصفهان” تایپ می شود، وب سایت هایی که دراصفهان به خدمات نصب آسانسور می پردازند، بالاتر قرار گیرد.الگوریتم کبوتر به شهر وب سایت، شهر جستجو کننده، (علاوه بر کشور) توجه می کند و تمرکز آن، بر مراکز شهر های کشورهاست و آینده آن احتمالا منجر به پوشش شهر های کوچک و حتی خیابان های شهر شود.

الگوریتم کبوتر، در مرداد 93 برابر با July 2014 اجرا شد و فقط در نتایج مربوط به کشور ایالات متحده آمریکا، تاثیر گذار بود و در دی ماه 93 به چند کشور دیگر (انگلستان،استرالیا و کانادا) نیز گسترش پیدا کرد.

الگوریتم کبوتر، یک چالش برای برند های بزرگ است که به صورت سراسری فعالیت می کنند.بعد از اجرای این الگوریتم، برخی برند های، بزرگ هم دچار افت رتبه شدند.زیرا برند های بزرگ، یک تجارت محلی نیستند و نباید به آن شدت، تحت تاثیر الگوریتم کبوتر، قرار گیرند.یک رستوران که به ارائه سرویس غذا یا فست فود می پردازد ممکن تجارت الگوریتمی است در همه شهر ها نمایندگی و محل فیزیکی داشته باشد.اما، وقتی کاربر جستجو کننده، تمایل دارد، وب سایتی را با آدرس فیزیکی نزدیک خود پیدا کند، طبیعتا برند های بزرگ ، به عقب رانده می شوند و تجارت های کوچک محلی که هیچ وقت دیده نمی شدند،در صدر نتایج قرار می گیرند(به جای سایت های قوی بزرگ) و رونق بیشتری می گیرند.

از طرفی، وقتی کاربر جستجو کننده، به دنبال یک وب سایت محلی (که تجارت محلی دارد) می گردد، وقتی با یک برند بزرگ مواجه می شود و به مراد خود و اثری از نام شهر خود در آن وب سایت، نمی رسد، مشتری آن سایت نمی شود.لذا نرخ تبدیل کاربر به مشتری، پایین تر می آید.در نتیجه الگوریتم کبوتر، شاید برای برند های بزرگ یا حتی وب سایت های محلی، ترافیک کمتری به ارمغان آورد.اما منجر به ترافیک هدفمند تر و با نرخ تبدیل بیشتری برای وب سایت ها ، می شود.

لازم به ذکر است، این الگوریتم مانند سایر الگوریتم ها، از آنجا که نسبتا نوپا است دارای خطای زیادی است.حتی بسیاری از وب سایت های با تجارت محلی (در آمریکا) در نتایج گوگل دچار افت رتبه شدند.

به صورت تجارت الگوریتمی پراکنده، در نتایج فارسی ، شاهد تغییراتی مرتبط با جستجو های محلی بودیم (فقط با توجه به IP جستجو کننده) اما با توجه به پراکندگی و عدم ماندگاری و ناچیز بودن این تغییرات، هنوز نمیتوان گفت که این تغییرات دقیقا مربوط به الگوریتم کبوتر است.زیرا الگوریتم کبوتر، قبل از هر چیز، به درک موقعیت وب سایت ها ( به خصوص به کمک google local business) و شهر های جهان و نوع عبارت ها (فیزیکی بودن یا نبودن خدمات) نیاز دارد و فعلا به ایران نرسیده است.

گوگل قبل از الگوریتم کبوتر، به IP جستجو کننده حساس بود و هست.اما حداقل در ایران، بدون اینکه جستجو کننده، از اسم شهر در query خود استفاده کند، نتایج محسوسی مشاهده نمی شود.

فراموش نکنید، نمایش نتایج محلی، همیشه هم ربطی به الگوریتم کبوتر، ندارد.وقتی عنوان سایتی، “طراحی سایت در اهواز” است، و در محتوای آن نیز ، متونی مرتبط با طراحی سایت در اهواز وجود دارد، طبیعتا، رتبه خوبی خواهد گرفت و گوگل لزوما نیاز ندارد برای تطبیق عبارت جستجو شده با نتایج، کلمه “اهواز” و شهر بودن آن را درک کند.

با توجه به الگوریتم کبوتر، چه نکاتی را رعایت کنیم؟

نکاتی که بعد از به روز سانی الگوریتم کبوتر باید در نظر بگیرید، اهمیت به شاخص هایی است که مربوط به محلی بودن شما می شود که من شخصا، این نکات را فقط به خاطر الگوریتم کبوتر نمی دانم.زیرا بدون الگوریتم کبوتر و بدون توجه به اینکه تاثیر این الگوریتم ممکن است فاصله زیادی با زبان فارسی و کشور ایران داشته باشد، نکات مفیدی هستند و در افزایش فروش و رتبه شما تاثیر گذارند:

1 – ایجاد صفحات مرتبط برای هر شهر

– اگر در همه شهر ها نمایندگی فروش ساعت دیواری دارید، بهتر است، برای هر شهر، یک صفحه با عنوان مرتبط با آن شهر داشته باشید و در محتوای خود، به ارائه اطلاعاتی درباره محل فیزیکی خدمات خود بپردازید.

2- ارائه اطلاعات محلی به صورت هوشمندانه و غیر اسپم

– اگر به صورت سراسری در ایران فعالیت و فروش دارید، اما نمایندگی در شهر ها ندارید، به گونه ای غیر اسپم، به شرح نحوه خدمات و فروش خود به شهر های مختلف در وب سایت خود بپردازید.برای مثال، شما، فروشنده بازی کامپیوتری هستید و در شهر زنجان فعالیت می کنید، درباره نحوه همکاریتان با سرویس های پستی شهر های دیگر هم بنویسید.این کار موجب افزایش اعتماد کاری و افزایش نرخ تبدیل و ایجاد یک حس خوب به کاربر می شود.کاربری که از اصفهان جستجویی انجام داده است و به سایت مشهدی شما می رسد، ( برای سایت هایی که فروشنده کالا هستند یا خدماتی که نیاز به حضور فیزیکی دارد) ، وقتی نام شهر خود را در وب سایت شما می بیند، احساس نزدیکی بیشتری به سایت شما می کند، و احتمال اینکه آن کاربر، در وب سایت شما، دست به جیب شود، بیشتر می شود! یا این کار حتی احتمال خرید کاربران آماتور وب از سایت شما، که عموما برای خرید های اینترنتی خیلی، سخت اعتماد می کنند، بیشتر می شود.

3- خودداری از زیاده روی و محتوای اسپم مرتبط با شهر (over optimization)

– اگر در سایر شهر های ایران، خدماتی ارائه نمی کنید یا خدمات شما، ارتباطی به شهر ها ندارد و فیزیکی نیست، نباید صفحه های مختلف درباره شهر های مختلف ایجاد کنید.زیرا فقط منجر به دفع بازدید کننده و افزایش Bounce rate می شود.ایجاد محتوای مرتبط با شهر ها به صورت اسپم، اگر مضر هم نباشد کار بیهوده ای است.اگر خدمات طراحی سایت ارائه می کنید و در تهران هستید، آیا کاربری که با جستجو عبارت “طراحی سایت در شیراز” به شما رسیده است، واقعا به شما نیاز دارد و به دنبال شما می گردد؟این کاربر، اولین چیزی که از شما می پرسد این است که آدرس شما در شیراز کجاست؟ آیا شما می توانید به شیراز تشریف ببرید ؟آیا در شیراز دفتری دارید؟!

معاملات الگوریتمی، فرصتی برای کسب درآمد

با اینکه در دهه‌ی 1960 تعدادی سرمایه‌گذار برای تجارت آربیتراژ از کامپیوتر بهره می‌بردند اما در دهه 1970 بود که برای اولین بار بازار بورس نیویورک سیستمی را معرفی کرد به نام دات (Designated Order Turnaround) که به سفارشات الگوریتمی امکان می‌داد، درخواست خرید و فروش سبدهای بزرگ سهام را به سرعت به متخصص بورس ارسال کند. این سیستم برای اولین بار امکان معامله مستقیم بدون نیاز به واسط یا کارگزار را فراهم کرده بود. اما مهمترین فناوری که دنیای معاملات بازارهای بورس را تغییر داد و انقلابی در وال‌استریت برپا کرد، بدون شک «ترمینال بلومبرگ» (Bloomberg Terminal) است. مایکل بلومبرگ (کاندیدای دوره‌ی اخیر انتخابات ریاست جمهوری که به بایدن باخت) این گجت را در سال 1981 ساخت؛ اولین سیستم رایانه‌ای که داده‌های بازار، قیمت سهام و نقل و انتقالات را بلادرنگ و لحظه به لحظه به معامله‌گر نمایش می‌داد و تا به امروز هم در حال تکامل و توسعه‌ی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. با وجود این دستگاه، حالا دیگر معامله‌گران می‌توانستند محاسبات مالی مهم را بدون نیاز به عملیات پیچیده‌ی کاغذی انجام دهند. اما با وجود امکانات بسیار زیاد و دیتابیس عظیم ترمینال بلومبرگ، به دلیل تحریم‌های آمریکا، در دیتابیس‌های این سیستم هیچ اطلاعاتی از بازار سهام ایران یافت نمی‌شود و همچنین معامله‌گران ایران هم نمی‌توانند از امکانات انبوه و شگفت‌انگیزِ این دستگاه بهره‌مند شوند.

چند سالی است که معاملات الگوریتمی در ایران هم مورد توجه قرار گرفته است، اما تاکنون برآوردی از حجم اینگونه معاملات انجام نشده است. مقدار دقیق معاملات الگوریتمی و معاملات فرکانس بالا در بازارهای مدرن جهانی هم مشخص نیست. اما بیشتر تخمین‌ها برآورد می‌کنند 50 الی 70 درصد معاملات در امریکا و 30 الی 50 درصد معاملات در اروپا، معاملات الگوریتی و با فرکانس تجارت الگوریتمی بالا باشد. در بازار ایران نمی‌توان به صورت آنلاین و الگوریتمی معاملات را باز و مدیریت کرد. به همین دلیل اصلا معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading) در ایران نداریم. برنامه‌نویسان در ایران از یک اپراتور در کنار الگوریتم خود برای انجام معاملات کمک می‌گیرند. نحوه کار به این صورت است که الگوریتم در هنگامی که تشخیص می‌دهد باید خرید یا فروش یک سهم انجام شود، زنگ هشداری به صدا در می‌آورد. اپراتور در همان لحظه پای برنامه‌های کارگزاری است و بعد از شنیدن زنگ هشدار، دستور خرید یا فروش را از طریق پورتال کارگزار ارسال می‌کند!

برخی دیگر ربات‌هایی ساخته‌اند که با روش مهندسی معکوس و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تحت وب که کارگزاری‌ها برای انجام معاملات در اختیار تجارت الگوریتمی کاربران قرار داده‌اند سعی می‌کنند به صورت سرخطی درخواست‌های خرید عرضه‌ی اولیه را ارسال کنند و با این روش کسی که از ربات استفاده می‌کند شانس بالاتری برای قرارگیری در صف‌های خرید و فروش و صف‌های عرضه اولیه دارد. این ربات‌های به اصطلاح سرخطی رویداد کلیکِ دکمه‌ی خرید در برنامه‌ی تحت وبِ کارگزاری را فراخوانی می‌کنند، به این ترتیب کارگزاری نمی‌تواند بفهمد کاربری که درخواست خرید یا فروش را ارسال کرده ربات است یا انسان. لازم به ذکر است سازندگان این ربات‌ها تضمینی به خریداران نمی‌دهند که صد در صد جزو اولین نفرات قرار خواهند گرفت و یا حتما خرید و فروش را انجام خواهند داد. همچنین ربات‌های موجود در بازار، محاسبات تحلیلی انجام نمی‌دهند و معامله‌گر خود باید تشخیص دهد چه سهمی را خریداری کرده و یا بفروشد. همانطور که مرزهای ایران برای تجارت آزاد بسته است و ما شاهد پدیده‌ی کولبری و قاچاق کالا هستیم، بستن بازار بورس ایران به روی معاملات الگوریتمی هم موجب پیدایش کولبری‌های دیجیتال شده که البته نه تنها آسیب کمتری به ستون فقرات برنامه‌نویسانِ مذکور وارد می‌کند بلکه پول خوبی هم به جیب می‌زنند.

با این حال خرید و فروش سهام از طریق معاملات الگوریتمی تنها درصد کوچکی از حوزه معاملات الگوریتمی به شمار می‌رود. عمده کاربرد این الگوریتم‌ها در این است که در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک برای خرید و فروش به معامله‌گر کمک کند. این الگوریتم‌ها با اتخاذ یک استراتژی و بر مبنای آن به تحلیل بازار می‌پردازند و زمان ورود و خروج از تجارت الگوریتمی معامله را به معامله‌گر می‌گویند. یکی دیگر از کاربردهای کدنویسی برای بازارهای مالی این است که شما می‌توانید با ابزارهای شبیه‌سازی شانس موفقیت استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. ممکن است شخصی بسیار حرفه‌ای و باتجربه در بازار بورس مدت زمان زیادی برای طراحیِ یک استراتژی معاملاتی صرف کند، اما یک اکسپِرت‌نویس (برنامه‌نویسِ الگوریتم‌های معامله‌گر) ظرف چند روز تنها با پیاده‌سازی آن استراتژی روی کد و اجرای آن روی داده‌های چند سال گذشته‌ی بازار در شبیه‌سازها به این نتیجه برسد که آن استراتژی بسیار زیانده است و با شکست مواجه خواهد شد.

هرچند به کندی اما قطعا در آینده، بورس تهران نیز برای جذب سرمایه‌های بیشتر مجبور است به سمت معاملات خودکارِ الگوریتمی و پربسامد گام بردارد. اما تا آن زمان برای برنامه‌نویسان فرصت‌های زیاد دیگری وجود دارد که می‌توانند در آن فعالیت کنند. یکی از این فرصت‌ها سیستم معاملاتیِ متاتریدر (MetaTrader) است. متاتریدر یک پلتفرم یا محیط کاری برای معاملات برخط در بازار سهام و فارکس است. با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر می‌توانید به سرورهای کارگزارتان وصل شوید، قیمت سهام و ارزها را دریافت کنید و با استفاده از نمودارها و اندیکاتورها، بازارهای مالی را آنالیز و تحلیل کرده، خرید و فروش کنید. شرکت Meta Quote (سازنده پلتفرم متاتریدر) تجارت الگوریتمی با فراهم کردن امکانات بسیار مناسب مثل زبان برنامه‌نویسی MQL که بسیار شبیه به زبان برنامه‌نویسی C است، معامله‌گران و برنامه‌نویسان را قادر ساخته تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به برنامه‌ای اجرایی تبدیل کنند.

اما قسمت جذاب پلتفرم متاتریدر در اینجاست که سازندگان آن، در پایگاه اینترنتیِ mql5.com جامعه‌ای مجازی ایجاد کرده‌اند که معامله‌گران و برنامه‌نویسان می‌توانند کدهای اکسپرت و محصولات خود را در آنجا به فروش برسانند. وب‌سایت mql5.com شامل بخش‌های متعددی است. در بخش بازار، تولیدکنندگان، محصولات متعددی نظیر ربات‌ها، اندیکاتورها و برنامه‌های معاملاتی را برای فروش به خریداران عرضه کرده‌اند. این سایت همچنین شامل قسمت‌هایی نظیر سیگنال‌ها و مشاغل مستقل است. در قسمت سیگنال‌ها اکسپرت‌نویسان عملکرد برنامه‌های خود را به صورت زنده در معرض دید همگان قرار داده‌اند. کاربران می‌توانند با مشاهده نمودار سوددهیِ یک برنامه در بازار هدف، در صورت تمایل با پرداخت مبلغ تعیین شده همان اکسپرت را کپی کرده و اجازه دهند تا به جای آنها معامله کند. در بخش مشاغل مستقل هم پروژه‌های بسیار زیادی تعریف شده و برنامه‌نویسان آزاد می‌توانند این پروژه‌ها را انجام دهند.

سوال اینجاست که چقدر می‌توان در این وب‌سایت درآمد کسب کرد؟ و آیا تحریم‌ها برای ایرانیان مشکل ایجاد نمی‌کند؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت میزان درآمد رابطه مستقیمی با تجربه و مدت زمان فعالیت در وب‌سایت دارد. هر چقدر برنامه‌نویس مدت زمان بیشتری در این جامعه‌ی مجازی فعالیت کرده باشد، می‌تواند پروژه‌های بیشتری به دست بیاورد و محصولاتی که تولید کرده بیشتر به فروش می‌رود چراکه کاربران به تولیدکنندگان باسابقه بیشتر اعتماد می‌کنند. اما میزان درآمد بسته به حجم فعالیت می‌تواند از 30 دلار تا چند هزار دلار در ماه باشد. با توجه به سقوط ریال در برابر دلار این میزان درآمد تاحدی مناسب خواهد بود و مزیت آن این است که مبالغ مبادله شده در وب‌سایت mql5.com برای برنامه‌نویسان غربی و کشورهای ثروتمند جذاب نیست. بنابراین ایرانیان در این جامعه‌ی مجازی راحت‌تر می‌توانند برای به دست آوردنِ پروژه و فروش محصول خود با دیگران رقابت کنند. در مورد سوال دوم باید توجه داشت که مالکان اصلی شرکت Meta Quote روسی هستند و دفتر مرکزی آنها در قبرس است. بنابراین نسبت به شرکت‌های دیگر بسیار آسان‌تر می‌توان با آنها تسویه‌های مالی را انجام داد. نکته دوم اینکه در وب‌سایت mql5.com می‌توان از حساب مالی وب‌مانی (WebMoney) استفاده کرد. وب‌مانی یک سیستم پرداخت جهانی برای انجام فعالیت‌های مالی برخط است که برای کسب‌وکارهای اینترنتی و مردم سراسر جهان امکان دریافت و ارسال پول را فراهم می‌کند. دفتر اصلی این شرکت در روسیه است. می‌توان گفت که این شرکت خدماتی مشابه با پی‌پل (PayPal) ارائه می‌دهد، با این تفاوت که به‌دلیل روسی بودن، ساکنان کشورهای تحت تحریم مثل ایران هم می‌توانند از آن بدون هیچ مشکلی استفاده کنند.

به نظر می‌رسد ایرانیان این روزها در حال تبدیل شدن به قهرمانان دو و میدانی هستند؛ آنها می‌دوند و پول هم می‌دود ولی تعداد برندگان در این مسابقه بسیار اندک است. برخی به آرامی با یخچالی بر پشت از کوه بالا می‌روند و برخی به مدد دسترسی به فرصت‌ها، آموزش و اطلاعاتی که در دسترس همگان نیست با سرعت در حال پیشی گرفتن و دور شدن از بقیه هستند. اما شاید بستر اینترنت و دسترسی به آموزش‌ها و مستندات فراوانی که در اینترنت موجود است، بتواند فرصت‌هایی هرچند اندک را برای مناطق محروم‌تر فراهم کند. برای انجام معاملات الگوریتمی نیاز نیست حتما برنامه‌نویس حرفه‌ای و یا دانش‌آموخته‌ی مهندسی کامپیوتر باشید. برای موفقیت در معاملات الگوریتمی شاید بتوان گفت 20 درصد مهارت برنامه‌نویسی مورد نیاز است و 80 درصد داشتنِ دانش تحلیل و معامله‌گری و مدیریت ریسک در بورس. بنابراین با صرف زمان و آموزش درست هرکسی می‌تواند وارد این بازار شود.

بروزرسانی

به دلیل خروج ایران از FATF پایگاه اینترنتی mql5.com نیز به ایران خدمات نمی‌دهد و برنامه‌نویسان مستقل که پروژه‌هایی انجام داده و محصولاتی در آن سایت دارند نمی‌توانند تسویه‌حساب کرده و درآمد خود را برداشت کنند.

معاملات الگوریتمی در بورس آزاد شد

آی‌سی‌تی نیوز – مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای شرایط انجام معاملات الگوریتمی در بورس را اعلام کرد. به گزارش فارس، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای در مورد معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران خطاب به شرکت‌های کارگزاری اعلام […]

آی‌سی‌تی نیوز – مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای شرایط انجام معاملات الگوریتمی در بورس را اعلام کرد.

به گزارش فارس، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای در مورد معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران خطاب به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد: پیرو اطلاعیه مورخ اول مهرماه سال گذشته که در آن عدم امکان انجام معاملات الگوریتمی تأکید شده بود، هم اکنون به اطلاع می‌رسد، ارائه خدمات معاملات الگوریتمی توسط مؤسسات دارای مجوز از سازمان بورس به شرط رعایت ۸ مورد بلامانع است.

۱- رعایت مفاد الزامات معاملات الگوریتمی پیوست بند ۱۰ صورت جلسه مورخ ۷ بهمن ۹۸، همچنین مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،

۲- ارائه زیرساخت نظارتی سامانه مورد استفاده به سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس و شرکت فرابورس ایران،

۳- عدم استفاده از الگوریتم‌های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انضباطی کارگزاران،

۴- اخذ تأییدیه قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت بورس اوراق بهادار،

۵- اخذ قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت فرابورس ایران،

۶- اخذ تأییدیه الزامات سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،

۷- اخذ تأییدیه الزامات امنیتی در سطح زیرساخت و سامانه الگوریتمی از مرکز نظارت بر امنیت بازار سرمایه و

۸- ارائه لاگ‌ها و گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد سیستم به مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا