رازهاي معامله گران موفق

نرخ بهره و بازار فارکس

آموزش تحلیل بنیادی تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس

نرخ بهره را میتوان به روش های گوناگونی تعریف کرد.مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت میشود به بهره معروف است.چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه به درصد حساب شود با آن اندازه یا نرخ بهره گفته میشود.
به صورت دیگر نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار پرداخت میشود و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند.
از یک سو میتوان گفت نرخ بهره،جایزه به تعویق انداختن مصرف است.در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد میتواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند.از این رو هر فردی با توجه به نرخ بهره جاری می سنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تعویق بیندازد.پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی میکند.
از سوی دیگر نرخ بهره در حقیقت برای اقتصاد سازوکاری را ایجاد میکند که مردم را در تصمیم به چگونگی تخصیص درآمد به کالاها و خدمات در طی زمان راهنمایی میکند.
کینز به عنوان یک اقتصاد دان برجسته به بهره به صورت ویژه ای مینگرد.از نظر وی بهره نرخی است که میزان تمایل مردم به نگهداری ثروت به صورت پول نقد را تعیین میکند و به عبارت دیگر نرخ بهره تعادل بین صورتهای مختلف دارایی و میزان پول نقد را موجب میشود.همچنین او معتقد بود که نرخ بهره مبلغی است که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخت میشود.از این دیدگاه نظری نرخ بهره جبران هزینه تورم است.همچنین نرخ بهره نرخ بهره و بازار فارکس نشان میدهد که آیا بازدهی و سرمایه گذاری در یک طرح خاص مناسب است؟
اگر بخواهیم نرخ بهره را از دیدگاه های مختلفی درجه بندی کنیم داریم:

از دیدگاه خانوار و مصرف کننده:
زمانی که شخصی برای به دست آوردن مصرف بیشتر در آینده مصرف کنونی را به تعویق بیندازد نرخی را در نظر میگیرد.این نرخ نمایانگر پولی است که شخص حاضر شده که با قدرت خرید آینده معاوضه کند و به نرخ بهره مشهور است.
از دیدگاه سرمایه پذیر:
نرخی را که یک شخص در هنگام بهره برداری از سرمایه میپردازد به نرخ بهره مشهور است.
از دیدگاه یک بنگاه اقتصادی:
از دیدگاه یک تولید کننده نرخ بهره به معنی آن است که آیا باید تولید کند و اگر تولید کند به چه میزانی استفاده از اعتبارات برای وی هزینه دارد و چگونه باید سرمایه ها را به این امر اختصاص دهد.

اساسا در اقتصاد هر چیزی قیمتی دارد. مسایلی همچون میزان عرضه و تقاضا و عوامل اثر گذار بر روی عرضه و تقاضا نقشی اساسی در تعیین قیمتها دارند.
قیمت ، میزان ارزشی است که ما برای آن کالا در نظر میگیریم و قیمت به ما پیام میدهد که چگونه منابع پولی خود را صرف آن کنیم.براین اساس پول نیز ارزش دارد.ارزش پول همان نرخ بهره است.

نرخ بهره مهمترین و برترین عامل اثر گذار بر روی نرخ های مبادلات ارزمی باشد بنابراین برای معامله گران در بازار فارکس بخصوص تحلیلگران فاندامنتال (بنیادی) بسیار قابل توجه می باشد.معمولا نخستین پند و اندرزی که در تحلیل بنیادی به معامله گران تازه کار داده میشود آن است که مراقب نرخ های بهره باشید.البته گفتن این موضوع بسیار ساده تر از انجام دادن آن است.
به طور کلی نرخ بهره بالاتر سبب تقویت ارز یک کشور میشود.همچنین با ثابت نگاه داشتن سایر عوامل کاهش نرخ بهره موجب تضعیف نرخ ارز در یک کشور میشود.با این وجود سرمایه گذاران باید به نرخ بهره واقعی نسبت به نرخ بهره اسمی توجه کنند.نرخ بهره اسمی بر عکس نرخ بهره واقعی،تورم را به حساب می آورد.نرخ بهره بانک های مرکزی و تجاری از دیدگاه اقتصادی به مفهوم نرخ بهره اسمی است و میزان توان و قدرت خرید به عنوان بهره واقعی در نظر گرفته میشود.
در واقع داریم:
نرخ بهره اسمی=نرخ بهره واقعی+نرخ تورم انتظاری.

چگونه بانک های مرکزی با تغییر نرخ بهره اقتصاد را کنترل میکنند؟
بنگاه های اقتصادی به نرخ اعتباراتی که از بازارهای مالی میگیرند واکنش نشان میدهند.اگر سطح نرخ بهره با توجه به شرایط و تعادل های اقتصادی کاهش پیدا کند میتواند منجر به افزایش سرمایه گذاری شود.به طور طبیعی چیزی که ارزان باشد بیشتر از آن استفاده میشود.
در واقع اقتصاد امریکا هم به دلیل آنکه بنگاه های اقتصادی نمیتوانند بیشتر سرمایه گذاری کنند با مشکل مواجه شدند چرا که نرخ های بهره آنقدر بالا بود که برای آنها صرف نداشت که از بانک ها و موسسات مالی وام دریافت کنند.در نتیجه فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد تا باعث افزایش سرمایه گذاری شود و اقتصاد را از رکود بیرون بیاورد.
اگر به درون بنگاه های اقتصادی آمریکا نگاهی بیندازیم و نماگرهای آن را بررسی کنیم متوجه میشویم که مثلا وضعیت خانه سازی در امریکا خوب نیست.بنگاه ها نمیتوانند خوب تولید کنند و سطح انتظارات آنها نسبت به آینده پایین آمده است.بانک مرکزی با این آمار متوجه میشود که در حال حاضر وضعیت مناسبی از سطح بهره نیست و در نتیجه با اتخاذ سیاست های پولی در جهت افزایش رشد و کنترل چرخه اقتصاد قدم بر میدارد.اتخاذ این سیاست ها بر خانوارها هم اثر میگذارد چرا که هر چه نرخ بهره بالاتر باشد مردم نیز کمتر مصرف میکنند.
در نتیجه با افزایش مصرف،بنگاه ها نیز بیشتر تولید میکنند و این مسئله باعث خارج شدن اقتصاد از شرایط بحرانی میشود.پس تغییرات نرخ بهره بر روی هر دو کارگزار بزرگ اقتصاد یعنی خانوارها در مصرف و بنگاه ها در تولید اثر میگذارد.
از طرف دیگر زمانی که اقتصاد از رکود فاصله میگیرد و اقتصاد با رونق مواجه میشود نرخ بهره باید افزایش پیدا کند.به دلیل آنکه ارزش پول حفظ شود و بیش از حد سرمایه گذاری و تولید انجام نشود.چرا که در این صورت هم مصرف افزایش می یابد و تورم ایجاد میشود و هم تولید به جایی خواهد رسید که بیش از مصرف در اقتصاد باشد.
بنابراین زمانی که تورم ایجاد میشود بانک مرکزی نرخ بهره را بالا میبرد.در واقع بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری میکنند که این مسئله باعث تورم میشود که به آن میگوییم تورم عمومی ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی از بنگاه های اقتصادی.اگر بهره افزایش نیابد آنقدر تقاضا افزایش می یابد و آنقدر بنگاه ها تولید میکنند که همانطور که گفتیم به جایی میرسد که دیگر کسی از آنها نمی خرد و در نتیجه بنگاه ها ورشکست میشوند.یعنی رشد اقتصادی بی رویه ایجاد میشود.بانک مرکزی موظف است که سطح تولید را با سطح قیمت و در نتیجه مصرف هماهنگ کند.میزان درآمد خانوارها را با میزان تولیدات هماهنگ میکند.در واقع با افزایش بهره موجب میشود که هزینه گرفتن پول افزایش یابد تا بدانند پول ارزشمند است و بیش از حد تولید نکنند و نتوانند آن را بفروشند.
بنابراین با نرخ بهره و بازار فارکس افزایش رشد اقتصادی شاهد تورم ناشی از کارکرد اقتصاد خواهیم بود که بانک مرکزی نیز برای کنترل آن و تنظیم اقتصاد بهره را بالا میبرد.
هدف بانک مرکزی تثبیت قیمت ها و ثبات در بازارهای مالی است.ثبات در بازارهای مالی با رشد اقتصادی میسر میشود.

نتیجه:
زمانی که شاخص های اقتصادی هر بخش از اقتصاد(خانوارها،بنگاه ها و. )با کاهش مواجه میشوند ما از این مسایل نتیجه میگیریم که احتمالا بانک مرکزی برای کنترل این شرایط نرخ بهره را کاهش خواهد داد.کاهش بهره نیز همانطور که گفتیم موجب فروش آن ارز در بازارها در نتیجه شاهد کاهش ارزش آن ارز در بازار فارکس خواهیم بود.
نرخ بهره بسیار با اهمیت است.ما به عنوان یک معامله گربنیادی (FUNDAMENTAL) باید ارزهایی که انتظارات افزایش بهره در آنها وجود دارد را خرید کنیم و ارزهایی را که با انتظارات کاهش بهره مواجه اند را به فروش برسانیم.

با آرزوی موفقیت برای تمامی معامله گران در بازار فارکس.
نوشته شده توسط بخش آموزش فارکس FxErvin

چرا نرخ بهره در بازار فارکس اهمیت بالایی دارد؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی نرخ بهره بانکی و اهمیت آن بر بازار فارکس می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

به بیان ساده نرخ بهره باعث می‌شود دنیای خرید و فروش ارز یا بازار فارکس بچرخد! بازار خرید و فروش ارز تحت هدایت نرخ بهره است.

نرخ بهرهٔ یک ارز احتمالاً بزرگترین عامل در تعیین ارزش فرضی یک ارز است.

پس اطلاع از نحوه‌ی تعیین سیاست پولی بانک مرکزی یک کشور، مثلا تصمیمات مربوط به نرخ بهره از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی از بزرگترین تأثیرات نرخ بهره و بازار فارکس تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره بانک مرکزی، ثبات قیمت یا «تورم» است.

تورم عبارت است از افزایش پایدار قیمت‌های کالاها و خدمات.

این عموماً پذیرفته شده است که تورم متوسطی همراه با رشد اقتصادی شکل بگیرد.

اما اغلب تورم می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند و به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی همیشه مراقب شاخص‌های اقتصادی مربوط به تورم از قبیل CPI و PCE هستند.

بانک های مرکزی

می‌توان حدس زد که بانک‌های مرکزی در تلاشند که نرخ بهره را بالا ببرند تا تورم را در یک سطح منطقی نگه دارند. و این باعث می‌شود رشد اقتصادی آرام‌تر و تورم نیز آهسته‌تر باشد.

دلیلش این است که تعیین نرخ بهره‌ی بالا مصرف‌کنندگان و مشاغل را وادار می‌کند کمتر قرض بگیرند و بیشتر صرفه‌جویی کنند و فعالیت اقتصادی را کاهش دهند. وام‌ها گران‌تر می‌شوند در حالی که نگه داشتن پول جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.

از سوی دیگر وقتی نرخ بهره در حال کاهش است مصرف‌کنندگان و مشاغل بیشتر تمایل دارند قرض بگیرند (چون بانکها شرایط آسان‌تری برای وام دادن در نظر می‌گیرند) و خرده‌فروشی و هزینه کردن را تقویت می‌کنند و در نتیجه به رشد اقتصاد کمک می‌کنند.

نرخ بهره در بازار فارکس

این چه ربطی به بازار فارکس یا خرید و فروش ارز دارد؟

خب ارزها روی نرخ بهره تکیه دارند چون این‌ها تعیین کننده‌ی جریان سرمایهٔ جهانی داخل و خارج از کشور هستند.

سرمایه‌گذاران از روی نرخ بهره تصمیم می‌گیرند که آیا در یک کشور سرمایه‌گذاری کنند یا به کشور دیگری بروند.

مثلا از بین حساب‌های پس اندازی که سود ۱٪ می‌دهند و حساب دیگری که ۰.۲۵ درصد سود می‌دهد کدام را انتخاب می‌کنید؟

احتماً ۱٪ را انتخاب می‌کنید!

چون ۱ بیشتر از ۰.۲۵ است. ارز هم همین طور عمل می‌کند.

هر چه نرخ سود یک کشور بالاتر باشد، احتمال این که ارزش پول آن قدرتمند شود بیشتر است. ارزهایی که نرخ بهرهٔ پایین‌تری دارند بیشتر احتمال دارد که در مدت طولانی تضعیف شوند. خیلی ساده است.

نکتهٔ اصلی که باید در اینجا یاد بگیریم این است که نرخ بهره داخلی مستقیم روی احساس بازیکنان بازار جهانی در مورد ارزش یک ارز نسبت به ارزهای دیگر اثر می‌گذارند.

انتظارات در مورد نرخ بهره

بازارها با پیش‌بینی رویدادها و موقعیت‌های مختلف همیشه در حال تغییرند. نرخ بهره نیز همین طور است.

بیشتر معامله‌گران بازار فارکس وقت خود را با تمرکز روی نرخ بهره فعلی صرف نمی‌کنند چون بازار قبل از این، آنها را در قیمت‌گذاری نرخ ارز لحاظ کرده است.

چیزی که مهم است و تمرکز معامله‌گران را به خود جلب می‌کند این است که انتظار می‌رود نرخ بهره به کجا برود.

همچنین این نکته اهمیت دارد که بدانیم کدام نرخ بهره همگام با سیاست پولی یا به طور خاص‌تر با پایان یافتن چرخه‌های پولی تغییر می‌کند.

اگر نرخ در یک دوره‌ی زمانی پایین‌تر و پایین‌تر برود، اجتناب‌ناپذیر است که خلاف آن اتفاق بیافتد.

نرخ‌ها باید در مقطعی زمانی افزایش پیدا کنند.

می‌توانید روی تریدرها و نوسان‌گیران حساب کنید تا متوجه شوید این اتفاق کی و به چه میزان رخ می‌دهد.

تغییر انتظارات نشانه‌ای است از این که تغییر گمانه‌زنی‌ها شروع شده و با نزدیک شدن به زمان تغییر نرخ بهره، نوسانات شتاب بیشتری خواهند داشت.

نرخ بهره با تغییر تدریجی سیاست پولی تغییر می‌کند اما تمایلات بازار نیز می‌تواند با یک گزارش یک عدد ناگهان تغییر کند.

این باعث می‌شود نرخ بهره تغییر بیشتری داشته باشد یا حتی خلاف چیزی که در ابتدا پیش‌بینی شده بود، در جهت مخالف حرکت کند.

پس بهتر است مواظب باشید!

تفاضل نرخ

یک جفت‌ارز انتخاب کنید، تفاوتی ندارد چه جفت‌ارزی باشد.

بسیاری از کسانی که خرید و فروش ارز می‌کنند از تکنیک مقایسهٔ نرخ بهره‌ی یک ارز با نرخ بهره‌ی یک ارز دیگر به عنوان نقطهٔ شروع تصمیم‌گیری در این مورد که آیا ارزی ممکن است قوی یا ضعیف شود، استفاده می‌کنند.

تفاوت بین دو نرخ بهره ، مقداری کلیدی است که باید به آن توجه کنید.

این اختلاف می‌تواند به شما کمک کند تغییرات ارزی که خیلی هم مشهود نیست را مشخص کنید.

تفاوت نرخ بهره که افزایش می‌یابد به تقویت ارز پرسودتر کمک می‌کند در حالی که تفاوت رو به کاهش برای ارز کم سودتر مثبت است.

مواردی که در آنها نرخ بهره‌ی دو کشور در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند اغلب بزرگترین نوسانات بازار را در بردارند.

افزایش نرخ بهرهٔ یک ارز در کنار کاهش نرخ بهره ارز دیگر، معادلهٔ بسیار خوبی برای نوسانات شدید است.

نرخ بهره‌ی اسمی در مقابل نرخ بهره‌ی واقعی

دو نوع نرخ بهره وجود دارد. نرخ بهرهٔ اسمی و نرخ بهرهٔ واقعی.

تفاوتشان در چیست؟

نرخ بهره‌ی اسمی همیشه کل داستان را نمی‌گوید. نرخ بهره اسمی عبارت است از نرخ بهره قبل از لحاظ کردن تورم.

نرخ بهرهٔ واقعی = نرخ بهره اسمی – تورم مورد انتظار

نرخ اسمی معمولاً نرخ اعلام‌شده یا پایه‌ای است که می‌بینید (مثلاً سود سهام).

از سوی دیگر بازارها روی این نرخ تمرکز ندارند بلکه روی نرخ بهرهٔ واقعی تمرکز دارند.

اگر سهامی داشته باشید که بهره‌ی اسمی ۶٪ دارد اما تورم نرخ سالانهٔ ۵٪ داشته باشد بهره‌ی واقعی سهام ۱٪ است.

این تفاوت زیادی است پس همیشه به یاد داشته باشید که بین این دو تمایز قائل شوید.

نرخ بهره چیست؟

بهره، پولی است که از وام گیرنده، دریافت شده و یا به ازای سپرده به سرمایه گذارپرداخت می شود. نسبتی که میزان بهره را تعیین می کند، نرخ بهره نامیده می شود که درصدی روی سرمایه اصلی می‌باشد.

در بازارهای مالی برای ایجاد تمایل افراد به سرمایه گذاری و پرداخت وام، این اصطلاح ایجاد شد. نرخ بهره یک اصطلاح اقتصادی در دو نوع ساده و مرکب بوده که در اقتصاد کلان کشورها اهمیت زیادی دارد.

باید توجه داشت که عوامل متعددی بر میزان نرخ بهره تاثیرگذار است. هر چه ریسک سرمایه گذاری بیشتر باشد، انتظار بازدهی بالاتر می رود مانند بانک ها که با کاهش ریسک و ایجاد پشتوانه، نرخ بهره کمتری را ارایه می دهند. علاوه بر این، در تعیین نرخ بهره، طول مدت سرمایه گذاری و ارزش زمانی پول را نیز باید در نظر گرفت که با افزایش این دو عامل باید نرخ بهره ی بیشتری تعیین شود.

نرخ بهره چیست

مفهوم نرخ بهره

فرض کنید فردی می خواهد کالایی را تولید و به بازار عرضه کند. برای این کار، باید کارگرانی را استخدام کند تا به انجام کار بپردازند تا نهایتا بعد از هشت ماه کار، محصول تولید و به بازار عرضه شود. طبیعی است که کارگران در آخر هر ماه معطل نمی مانند تا محصول تولید شود و از محل درآمد آن دستمزد خود را دریافت کنند.

بنابراین صاحب کار باید پولی در اختیار داشته باشد تا بتواند دستمزد کارگران را بپردازد. از این رو به سراغ فرد دیگری می رود و از او می خواهد از پس انداز خود، مبلغی را به او قرض دهد. آن فرد می‌تواند با این پول کالایی بخرد و هم اکنون استفاده کند یا با استفاده از آن، کسب و کاری راه بیندازد. اگر او این پول را به کسی قرض بدهد در واقع مصرف یا درآمدزایی خود را به تعویق انداخته است.

فرد قرض دهنده انتظار دارد بابت این تعویق و تاخیر در استفاده از پولش، مبلغی علاوه بر اصل پول دریافت کند. این مبلغ مازاد بر اصل پول، نرخ بهره است. به عبارت دیگر، نرخ بهره، مزد صبری است که وام دهنده بابت استفاده نکردن از پول خود به خرج داده است.

نرخ بهره تفسیر دیگری به عنوان هزینه فرصت سرمایه نیز پیدا می‌کند. کسی که پول و پس انداز خود را در اختیار دیگری قرار می دهد از فرصت کسب درآمد با پول محروم می‌شود. در نتیجه طبیعی است فردی که پول شخصی دیگری را طلب می کند، باید در صدد جبران این محرومیت برآید. این درآمد از دست رفته اصطلاحا هزینه فرصت قرض‌دهی پول به شمار می رود. با این توصیف، نرخ بهره، هزینه فرصت سرمایه را نیز جبران می کند.

حال وقتی همه افراد و صاحبان بنگاه های تولیدی می خواهند به تولید بپردازند و به این ترتیب ثروتی فراهم کنند، برای سرمایه مالی شما تقاضا ایجاد می شود. وجود همین تقاضا برای سرمایه مالی، مفهوم کمیابی سرمایه را به میان می آورد. طبیعی است که هر عاملی که کمیاب باشد، قیمت می یابد. با این تفسیر، مشخص می شود که سرمایه مالی نیز دارای قیمت است و به این قیمت، اصطلاحا نرخ بهره گفته می شود.

نرخ بهره، تابع عرضه و تقاضا

نرخ بهره یا قیمت سرمایه، مانند اکثر مفاهیم اقتصادی، تابع دو ملاحظه است: عرضه و تقاضا. در اقتصاد مدرن، قیمت اساسا مفهومی است که در بازار و بر اساس تعامل عرضه و تقاضا مشخص می شود.

عرضه در بازار سرمایه به مفهوم میزان وفور سرمایه است. هر چه در یک اقتصاد سرمایه بیشتر باشد، قیمت آن یعنی نرخ بهره، کمتر خواهد بود و هر چه سرمایه در یک اقصاد کمتر باشد، این نرخ، بیشتر خواهد بود.

میزان کمیابی سرمایه، به نرخ پس انداز بستگی دارد. پس انداز به معنای تفاضل مقدار درآمد از مصرف است. هر چه درآمد ملی بیشتر و مصرف جامعه کمترباشد، میزان پس‌انداز بیشتر خواهد بود.

نرخ بهره چیست

قیمت تعادلی نرخ بهره

از تعامل دو سمت عرضه و تقاضا برای سرمایه، قیمت تعادلی نرخ بهره به دست می‌آید. قیمت تعادلی سرمایه یا همان نرخ تعادلی بهره، قیمتی است که در آن میزان تقاضا برای سرمایه (سرمایه گذاری) با میزان عرضه سرمایه ( پس‌انداز) برابر می شود.

این نرخ را نمی توان از بیرون تعیین کرد و به اصطلاح متغیری درون زاست یعنی سیاستگذاران پولی می‌توانند بر آن اثر بگذارند اما نمی‌توانند در بلند مدت آن را کنترل کنند. به عنوان مثال، دولت می‌تواند به راحتی بودجه خود را کم یا زیاد کند زیرا این متغیر در اختیار دولت است.(برای آگاهی بیشتر از مکانیسم کاری دولت‌ها و تفاوت‌های آن با ساز و کار بازار رمز ارزها اینجا کلیک کنید.) اما این نرخ به عنوان یک متغیر درون زا، درون سیستم اقتصادی تعیین می‌شود و ناشی از هزاران فعل و انفعال و مبادله میلیون‌ها انسان است.

بازارهای مالی تا زمانی که براساس منطق اقتصاد بازار و به شکل رقابتی عمل کنند، به آشکار شدن نرخ بهره تعادلی کمک می‌کنند. اما اگر عملکرد نهادهای بازار مالی به دلیل مداخلات دولتی دچار اختلال شود و نرخ بهره حاکم بر آن به شکل دستوری تعیین شود، این کارکرد نیز مخدوش می شود و نرخ بهره حاکم در بازار سیاه بهتر از نرخ رسمی بهره، نرخ تعادلی بهره را مشخص می کند.

اگر مقام های پولی بخواهند به طور دستوری قیمت سرمایه را کمتر از قیمت تعادلی آن تعیین کنند، تعادل ایجاد شده میان عرضه و تقاضا به هم می‌خورد. از یک سو، عرضه سرمایه در بازار رسمی کمتر می‌شود و از سوی دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات بالا می رود. اجرای این سیاست، همان تبعاتی را در عرصه پولی دارد که وقتی مسئولان اقتصادی می کوشند قیمت کالاها را کمتر از نرخ تعادلی آنها قرار دهند. این پیامد چیزی جز تشکیل بازار سیاه نیست.

نرخ بهره

نتیجه

هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، عاملان اقتصادی تمایل بیشتری خواهند داشت تا از مصرف کنونی خود بکاهند تا به مصرف بیشتر در آینده دست یابند. از سوی دیگر، وقتی این نرخ بالا باشد، افراد از محل پس انداز خود درآمد بیشتری کسب می‌کنند.

در سمت تقاضا، میزان تقاضای سرمایه، تابعی از فضای کسب و کار است. در اقتصادی که در حال رکود باشد، طبیعی است که صاحبان بنگاه ها تمایلی برای تولید بیشتر نخواهند داشت و طبیعتا میل به سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. این امر موجب می شود تقاضا برای سرمایه کم و به تبع نرخ کاهش یابد. اما اگر تقاضا برای تولیدات یک بنگاه زیاد شده و قیمت محصولات افزایش یابد، سرمایه گذاری بیشتری نیز انجام خواهد گرفت.

امروزه بازار ارزهای دیجیتال تبدیل به یک فرصت برای رشد سرمایه شما شده است. البته در صورتی که شما علم و درک درستی از این بازار داشته باشید. شما با شرکت در دوره آموزش ارزهای دیجیتال می‌توانید گام بلندی در جهت رسیدن به این هدف بردارید. بهره‌مندی از دانش مدرسان مجرب در تیم آکادمی آینده که رسالت برگزاری کلاس آموزش ارز دیجیتال در مشهد و سایر شهرها را بر عهده دارد ، می‌تواند راهی برای رسیدن به موفقیت در این حوزه برای متقاضیان باشد.

تأثیر نرخ بهره بر بورس و فارکس

تأثیر نرخ بهره بر بورس و فارکس

شما به عنوان یک سرمایه گذار برای رسیدن به سود بیش تر و ضرر کم تر حتما لازم است عوامل مختلف تأثیرگذار بر بازارهای مالی را بررسی کنید. این کار سبب می شود که بتوانید به درستی با استفاده از تحلیل های تکنیکال یا بنیادین آینده ی بازار مورد نظرتان را پیش بینی نمایید. یکی از مهم ترین این عوامل، نرخ بهره است که این مقاله چگونگی تأثیر گذاری آن بر بازارهای مالی همچون بورس و فارکس را مورد بررسی قرار می دهد.

فهرست محتوای مقاله

بورس

فارکس

 • سرمایه گذاری در بانک یا در بازارهای مالی
 • جمع بندی تأثیر نرخ بهره بر بورس و فارکس

نرخ بهره چیست؟

منظور از آن همان بهره های بانکی است که بانک ها به سپرده گذاران می دهند یا در قبال وام دریافت می کنند.

مثل سود حساب های پس انداز و بهره ی بازپرداخت وام که دولت و بانک مرکزی میزان آن را مشخص می کنند.

در حقیقت این سود بانکی است که افراد را تشویق می کند تا پول های خود را در بانک، سپرده گذاری کنند؛ چون سرمایه گذاری در بانک در عینی که امن و مطمئن است، هیچ گونه ریسکی هم ندارد.

نرخ بهره چیست؟

در حقیقت بانک مرکزی موظف است تورم را مدیریت کند و به تقویت وضیت ثبات برای قیمت ارز کشورش بپردازد.

به همین منظور بانک مرکزی هر کشوری می تواند اقداماتی را انجام دهد تا باعث کاهش یا افزایش نرخ بهره و بازار فارکس میزان این نرخ شود.

همان نرخی که میزان آن می تواند به وظایف بانک مرکزی جامه ی عمل بپوشاند؛ به عنوان نمونه معامله ی اوراق بهادار در بازار آزاد که معمولا کم اتفاق می افتد.

البته یکی از عوامل تأثیر گذار بر افزایش یا کاهش نرخ بهره میزان تورم است.

مثلا زمانی که تورم افزایش یابد، افزایشی که غیر قابل پیش بینی باشد، دولت به بانک مرکزی دستور می دهد تا میزان بهره ی بانک را بالا ببرد.

این کار سبب کنترل کردن تورم و البته رشد کردن اقتصاد با سرعت کم تری می شود؛ چون با این کار میزان پس انداز کردن مردم در بانک افزایش می یابد.

پس پول در دسترس مردم کم می شود و به دنبال این موضوع تقاضا در جامعه کاهش می یابد.

تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی

جالب است بدانید این نرخ بهره تأثیر زیادی بر بازارهای مالی می گذارد.

به این صورت که هر چه سود بانک بیش تر باشد مطمئنا افراد بیش تری پس انداز کردن را به سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه ترجیح می دهند.

پس افراد کم تری پول های خود را وارد حوزه هایی مثل بورس، فارکس و … می کنند؛ چون این گونه محل ها همراه با ریسک هستند.

تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی

هم چنین با بالا رفتن بهره ی بانکی، صاحبان شرکت ها برای رشد بیش تر شرکتشان، کم تر می توانند وام بگیرند؛ چون برای بسیاری از آن ها به صرفه نیست که مبلغ های سنگینی را بازپرداخت کنند.

علاوه بر آن مردم با وجود بالا رفتن بهره ها دیگر زیاد وام نمی گیرند تا پول نقدشان را وارد بازارهای مالی کنند.

در این وضعیت مسلما نقدینگی این محل ها پایین می آید و میزان رشد آن ها کم تر می شود.

بورس

آن یکی از محل های سرمایه گذاری در ایران است. در این جا دارایی های مختلف مالی خرید و فروش می شوند.

بورس انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

انرژی: در حقیقت آن زیر مجموعه ی بورس کالا است که حامل های انرژی همچون برق، گاز، نفت و مشتقاتش، زغال سنگ و اوراق بهادار مرتبط با فرآورده های فوق در آن معامله می شوند.

کالا: در آن محصولات خامی همچون محصولات فلزی، پتروشیمی و محصولات کشاورزی معامله می شود.

بورس یکی از محل های سرمایه گذاری در ایران است.

اوراق بهادار: آن بازاری است که انواع ابزارهای مالی و اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها، اوراق مشارکت و … در آن مورد معامله قرار می گیرند.

فرابورس: آن یکی از زیر مجموعه های بورس است و قانون های مشابه آن را دارد؛ ولی شرکت ها می توانند راحت تر در فرابورس پذیرش شوند.

اما بعد از توضیحات فوق، لازم است بدانید که مسلما عوامل زیادی بر بورس تأثیر می گذارند و قیمت این محل را با تغییراتی همراه می کنند. یکی از مهم ترین این عامل ها همان نرخ بهره است.

در واقع هر چه میزان این بهره بیش تر شود، نقدینگی بورس کم تر می شود و بالعکس زمانی که این نرخ کم تر شود افراد بیش تری پولشان را وارد بورس می کنند.

فارکس

فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهانی است

فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهانی است که در کارگزاری های آن، جفت ارزها، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی های دیگر مورد معامله قرار می گیرند.

فارکس بسیار پر هیجان و سودآورتر از بورس ایران است. از جمله دلایل آن هم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نقدشوندگی بالا، عدم محدودیت دامنه نوسانات قیمت، عدم خواب سرمایه، دادن اعتبارات بیش تر به تریدرها، معاملات 24 ساعته و نوسان گیری در کوتاه مدت.

افزایش یا کاهش قیمت ها در فارکس هم از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد. از جمله اساسی ترین عامل ها همان نرخ بهره است.

به دلیل این که با تغییر میزان این عامل، قیمت ارز هم تغییر می کند. همان ارزی که در فارکس، حرف اول را می زند.

بنابراین معامله گران این محل می توانند با کمک بررسی میزان نرخ بهره و افزایش یا کاهش آن حرکت های ارزها را تخمین بزنند.

سرمایه گذاری در بانک یا در بازارهای مالی

در ایران خیلی از افراد اطلاعی ندارند که حتی وقتی بهره های بانکی افزایش می یابد باز هم پسانداز کردن در بانک، کار درستی نیست.

به دلیل این که سود بانکی نمی تواند ارزش پول را با وضع نابه سامان نرخ تورم در ایران حفظ کند. تورمی که به سرعت در حال افزایش است.

سرمایه گذاری در بانک یا در بازارهای مالی

در حقیقت پس انداز کردن باعث می شود پول سپرده گذاران به اصطلاح آب شود؛ یعنی ارزشش پایین بیاید.

پس تنها راهی که با وجود این تورم به شما پیشنهاد می شود همین سرمایه گذاری در بازارهای مالی است. بازارهای مالی مختلف همچون املاک، طلا، بورس و … .

برای انتخاب بازار سرمایه ی مناسب می توانید از طریق اخبار مرتبط با این محل ها را بررسی کنید، از مشاور بازارهای مالی کمک بگیرید و از تحلیل های تکنیکال یا بنیادین استفاده کنید.

مسلما سودی که این محل ها به دست می آورند از سود بانکی خیلی بیش تر خواهد بود. این محل ها ضمن سودآوری سبب می شوند ارزش دارایی تان نیز حفظ شود.

تأثیر نرخ بهره بر بورس و فارکس

درست است این بازارهای سرمایه دارای یک میزان ریسک هستند ولی مطمئن باشید اگر با آموزش و سرمایه ی کم در ابتدا وارد شوید، می توانید استراتژی خود را به دست آوردید.

این استراتژی خرید و فروش شما که به دنبال تجربه در بازار و عملی نرخ بهره و بازار فارکس کردن آموزش های شما به دست می آید، می تواند ریسک های احتمالی بازارهای سرمایه را برای شما به میزان زیادی کاهش دهد.

البته یک ریسک سیستماتیک هم داریم که در اثر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی به وجود می آید. ریسکی که شما نمی توانید آن را کم یا حذف کنید.

پس شما برای موفقیت هر چه بیش تر لازم است در کنار تحلیل بازار، اخبار تأثیرگذار مرتبط با آن ها را نیز پیگیری کنید.

جمع بندی تأثیر نرخ بهره بر بورس و فارکس

دانستید که نرخ بهره همان بهره ای است که افراد را برای پس انداز کردن یا گرفتن وام تشویق می کند.

تأثیر نرخ بهره بر بورس و فارکس

یعنی هر چه سود بانکی بیش تر باشد افراد زیادتری برای پس انداز کردن پولشان به آن مراجعه می کنند. بنابراین تمایل افراد برای ورود به بازارهای سرمایه کاهش می یابد.

یا هر چه میزان نرخ بهره ی وام پایین تر باشد افراد بیش تری به دنبال گرفتن وام می روند و نقدینگی بیش تری وارد جامعه می شود.

در این وضعیت مردم پول بیش تری دارند تا وارد بازارهای سرمایه کنند.

در نتیجه می توان گفت نرخ بهره از جمله عوامل تأثیر گذاری است که باعث تغییرات قیمتی در بازارهای سرمایه همچون بورس نرخ بهره و بازار فارکس و فارکس می شود.

اما لازم است بدانید که اگر می خواهید در عین سودآوری، ارزش پولتان را هم حفظ کنید حتما باید در یکی از بازارهای مالی، سرمایه گذاری کنید.

نگران نباشد شما می توانید با کسب آموزش های لازم و گرفتن مشاوره ی قبل و حین سرمایه گذاری، یک تریدر موفق باشید.

در همین راستای آموزش و مشاوره ی بازارهای مالی، می توانید از شرکت معتبر آکادمی طهرانی کمک بگیرید.

شرکت آکادمی طهرانی زیر نظر استاد میلاد طهرانی است که متخصص و تحلیل گر بازارهای مالی و سرمایه گذاری به روش مهندسی بورس و دارای مدرک TUV از آلمان هستند.

بنابراین شما با خیال راحت می توانید از این شرکت معتبر، خدمات مختلفی همچون آموزش، مشاوره و … دریافت کنید.

بازار فارکس | بزرگترین بازار ارز جهان

کلمه فارکس (Forex) که مخفف (Foreign Exchange Market) می‌باشد، به معنی بازار تبادل ارزهای خارجی معرفی شده است. بازار جهانی ارز در سال ۱۹۷۱ فعالیت خود را آغاز کرده و با پیشرفت تکنولوژی از سال ۱۹۹۸ توسعه پیدا کرده است. از مراکز عمده معاملات ارزی در جهان می‌توان به کشورهای انگلستان، آمریکا و ژاپن اشاره کرد. در این بازارها روزانه تریلیون دلار معامله صورت می‌گیرد که بسیار چشمگیر می‌باشد.

بازار تبادل نرخ بهره و بازار فارکس ارزی جهانی یا فارکس، مکان فیزیکی مشخصی ندارد و معامله‌گران و کاربران آن از طریق شبکه‌های الکترونیکی اقدام به معامله و خرید و فروش می‌کنند. بزرگترین کارگزاری‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند در کشورهای لندن، توکیو و نیویورک قرار دارند.

دارایی‌هایی که در این بازار معامله می‌شوند شامل: سهام‌های آمریکا، تمام جفت ارزها، ارز دیجیتال، طلا، نفت و . می‌باشند. تمام این دارایی‌ها در یک کارگزاری فارکس قابل معامله است. در این بازار، می‌توان هر ارز را به میزان برابری با ارز دیگر معامله کرد که به این کار، تبدیل نرخ یا (Exchange rate) می‌گویند.

مفهوم نرخ تبدیل یا (Exchange rate)

در بازار فارکس با استفاده از نرخ تبدیل، می‌توانید تمام ارزها را به یکدیگر تبدیل کنید. به عنوان مثال، به ازای یک یورو، ۱.۱۳ دلار به شما تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر ۱۰۰،۰۰۰ یورو داشته باشید، می‌توانید با ۱۱۳،۰۰۰ دلار تبدیل نرخ کنید. هدف اصلی بازار فارکس ، سنجش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها می‌باشد؛ همچنین به غیر از این ارزها، دارایی‌های مختلفی نظیر: نفت، طلا و . که جزء فارکس نیستند نیز معامله می‌شوند.

نحوه معامله در بازار فارکس

همانطور که در بالا اشاره شد، در بازار فارکس ، نرخ ارزها با یکدیگر معامله می‌شوند که به اصطلاح به آن جفت ارز می‌گویند. در این بازار، همانند سایر بازارهای مالی، روند معاملات رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی هر کشور دارد. برای اطلاع از رویدادهای اقتصادی چند سایت معتبر از جمله: fxstreet.com و forexfactory.com وجود دارند. علاوه بر آن، می‌توان از اطلاعات کارشناسان خبره نیز استفاده کرد.

کارگزاری‌ها واسطه بین معامله‌گران و بازار فارکس هستند. کار اصلی این کارگزاری‌ها ارسال سفارش معامله‌گران به بازار جهانی است. این اطلاعات از طریق نرم‌افزارهایی که نرخ ارز را به صورت لحظه‌ای نمایش می‌دهند، قابل انتقال می‎‌باشند. از معروف‌ترین این نرم‌افزارها می‌توان به نرم افزار متاتریدر(Metatrader) اشاره کرد.

با توجه به گفته‌های بالا در بازار فارکس ، می‌توان از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد. نمونه‌ای از این جفت ارزها که در این بازار معامله می‌شود عبارتند از:

 • EUR/USD (میزان برابری یورو در مقابل دلار)
 • GBP/USD (میزان برابری پوند در مقابل دلار)
 • USD/CHF (میزان برابری دلار در مقابل فرانک سوئیس)
 • USD/JPY (میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن)

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال می‌توانید به مقاله تحلیل تکنیکال و اصول آن مراجعه کنید.

زمان انجام معاملات در بازار فارکس

طبق تقویم کاری بین‌الملی، بازار فارکس از یکشنبه تا جمعه به صورت ۲۴ ساعته فعال می‌باشد. این بازار بر اساس معاملات به پنج بخش: سیدنی، ژاپن، فرانکفورت، لندن و نیویورک تقسیم می‌شود. انجام معاملات در هر یک از این بخش‌ها هیچ محدودیتی ندارد. ساختار ۲۴ ساعته بودن بازار فارکس برای معامله‌گرانی که مشغله کاری زیادی دارند، بسیار با اهمیت است. زیرا در هر ساعتی که بخواهند، می‌توانند اقدام به معامله نمایند و نگرانی بابت باز و بسته نرخ بهره و بازار فارکس شدن بازار نداشته باشند.

واحد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس

با توجه به حجم بالای معاملات در بازار جهانی فارکس، هفت نرخ برابر ارزها معمولاً تا چهار و یا پنج رقم اعشار محاسبه می‌شود. به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می‌گویند. به عنوان مثال، اگر قیمت یورو از ۱/۱۶۰۰به ۱/۱۶۰۲ افزایش یابد، گفته می‌شود که ارزش یورو نسبت به دلار 2 پیپ افزایش پیدا کرده است.

مفهوم پیپ (Pips)

به دلیل دارایی‌های زیاد با ارزهای پایه، پیپ مورد استفاده قرار گرفته و بسیار با اهمیت می‌باشد. به عبارتی، مبدا تمام معاملات در بازار مالی می‌باشد. برای مثال، اگر طلا به اندازه ۱۰ دلار افزایش پیدا کند، در واقع، ۱۰۰ پیپ افزایش پیدا کرده است. با توجه به مفهوم پیپ می‌توانید از مقدار سود خود و نوسانی که از بازار گرفته‌اید، اطلاعات کسب کنید.

در این معاملات به ازای هر جفت ارز دو قیمت تعیین می‌شود. اولین مورد، مربوط به قیمتی است که شما می‌توانید خرید انجام دهید که به آن Ask می‌گویند. قیمت بعدی مربوط به فروش می‌باشد که به آن Bid می‌گویند. همچنین هزینه‌ای که معامله‌گر بابت معامله می‌پردازد را اسپرد (Spread) می‌گویند.

مفهوم اسپرد(Spread)

اسپرد به دو صورت در بازار فارکس بیان می‌شود:

 • با یک عدد
 • درصدی از قیمت

به عنوان مثال، اسپرد دو جفت ارز یورو و دلار برابر با ۲۰ سنت و اسپرد در بیت کوین برابر با 5% می‌باشد. این دو عبارت، تفاوتی با هم ندارند، تنها نحوه بیان آنها متفاوت می‌باشد. اسپرد در بازارهای مالی مقدار ثابتی نیست و در حال نوسان در دامنه‌های خاص می‌باشد. زمانی که نقدینگی بازار کاهش می‌یابد و یا اتفاقی رخ می‌دهد، اسپرد شناور افزایش می‌یابد.
واحد اندازه‌گیری در بازار ارز، لات ( Lot) نامگذاری شده است. هر لات، معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز می‌باشد که اکثراً ۱۰ دلار سود و زیان در هر پیپ دارد.

حجم معاملات در بازار تبادل ارزها

ارزش معاملات روزانه فارکس، هر سه سال یکبار انتشار پیدا می‌کند. در سال ۲۰۱۹ این ارزش به ۶.۶ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۶حدود ۱.۶ میلیارد دلار افزایش داشته است. هر چه حجم معاملات در یک بازار بیشتر باشد، امنیت سرمایه نیز بیشتر خواهد بود. جدول زیر، میزان حجم معاملات در بازار فارکس را در سالهای مختلف نشان می‌دهد.

مزایا و معایب معاملات فارکس چیست ؟

همه افراد در هر نقطه از دنیا می‌توانند در بازار فارکس معامله کنند. بیشترین دلیل علاقه افراد به این بازار، حجم بالای نقد شوندگی می‌باشد. این مورد، یکی از مزیت‌های بازار تبادل ارزها می‌باشد. حجم بالای معاملات در بازار تبادل ارزها از مزیت‌های دیگر این بازار به حساب می‌آید. حجم بالا و ورود و خروج به هر یک از ارزهای عمده دنیا در کسری از ثانیه، باعث شده است که افراد زیادی در سراسر دنیا خواستار سرمایه‌گذاری در این بازار باشند. همچنین ۲۴ ساعته بودن تایم معاملات، باعث شده است که معامله‌گران نگرانی در خصوص باز و یا خروج از معامله را نداشته باشند.

ترید ارزها می‌تواند پیچیده و پر ریسک باشد، در نتیجه شخصی که وارد آن می‌شود، باید پیچ و خم این بازار را بداند. پر ریسک بودن این بازار، یکی از بزرگترین معایب آن به حساب می‌آید. در سال ۲۰۱۹، 70% از معامله‌گران دچار ضرر شدید شدند.

انواع بخش‌های معاملاتی بازار فارکس

بازار فارکس به سه بخش اساسی تقسیم می‌شود:

 • بازار آمریکا (US Session)
 • بازار آسیا (Asian Session)
 • بازار اروپا (European Session)
بازار زمان بسته شدن زمان بازگشایی
بازار آمریکا (US Session) ۲۱:۰۰ ۱۶:۳۰
بازار آسیا (Asian Session) ۱۶:۳۰ ۰۸:۰۰
بازار اروپا (European Session) ۰۸:۰۰ ۰۰:۰۰

در ساعاتی که بازارها با هم تداخل دارند، حجم معاملات به بیشترین مقدار خود می‌رسد، در نتیجه حرکتهای اصلی بازار در این ساعات رخ می‌دهد. بیشترین زمان حجم معاملات در زمان بازارهای آمریکا و لندن اتفاق می‌افتد که به وقت ایران از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب می‌باشد. در نتیجه، بهترین زمان معامله، این ساعت از بازار می‌باشد.

اعتبار اهرم و یا لِوِرِیج (Leverage) در فارکس به چه معناست و چگونه عمل می‌ کند ؟

برای شروع این عنوان، ابتدا بهتر است با خود عبارت لوریج یا همان اهرم آشنا شوید. با ذکر یک مثال، این مسئله را بیشتر توضیح می‌دهیم. فرض کنید مقدار سرمایه‌ای که قرار است در بازار سهام سرمایه گذاری کنید ۲۰۰۰ دلار باشد. در حالت عادی، شما می‌توانید به اندازه سرمایه‌ای که دارید، سهم خریداری کنید. اما با اهرم یا لوریج، می‌توانید بیشتر از سرمایه‌ای که دارید ارز خریداری کنید.

کارگزاری‌های بازار فارکس این امکان را به شما می‌دهند که بتوانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. به عنوان مثال، با اهرم ۱:۱۰۰۰ شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خود، معامله کنید. به عبارت دیگر، شما برای انجام یک معامله ۱۰۰۰ دلاری فقط به ۱ دلار موجودی نیاز دارید. در نتیجه، میزان سود و زیان نرخ بهره و بازار فارکس شما به همان اندازه در موجودی شما تاثیرگذار خواهد بود.

زمانی که میزان ضرر شما از مانده حسابتان فراتر برود، در این صورت، کارگزار کل موجودی شما را به عنوان تسویه ضرر فریز می‌کند. به این اتفاق به اصطلاح کال مارجین می‌گویند. در نتیجه، معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند باید تسلط کامل بر این ابزار داشته باشند. امروزه در قوانین جدید اروپا، ارائه اهرم بالا ممنوع شده و تا سقف ۱:۵۰ محدود شده است.

معاملات CFD در بازار فارکس به چه مفهومی است ؟

امروزه در بازار فارکس ، معاملات به صورت CFD انجام می‌شود. به عبارتی، شما می‌توانستید ارزش یا کالایی را در تاریخ سررسید مشخص و با نرخ قیمت توافقی معامله کنید. در گذشته، معاملات به صورت سنتی انجام می‌شدند، به این صورت که دو طرف، توافق کرده و مبلغ یا کالای مورد نظر به نرخ لحظه‌ای پرداخت می‌شد.

از نمونه‌های معاملات CFD می‌توان به معاملات فیوچر اشاره کرد. وجود تاریخ سررسید در این معاملات، نوعی ایراد به حساب می‌آید. زیرا بعد از اتمام سررسید، معامله فسخ شده و آخرین معامله کننده باید تسویه را انجام دهد. با گذشت زمان، قوانین جدید ایجاد شده و تاریخ سررسید از معاملات حذف شد. این کار باعث شد که دریچه جدیدی در بازار برای معامله باز شود، زیرا هر معامله‌گر می‌توانست در هر زمان که بخواهد اقدام به خرید و فروش نماید.

حال با یک مثال ساده، این روش از معامله را توضیح می‌دهیم. فرض کنید شما مقداری دلار از صرافی خریداری کرده‌اید. به ازای این دلار، مبلغی پرداخت کرده و مالک آن می‌شوید. اما معاملات CFD اینگونه نیست، شما ارزش سهم را خریداری می‌کنید. به عبارتی، دلار را از صرافی قرض گرفته و بعد از کسب سود، اصل پول را بازگردانده و سود را برای خود بر می‌دارید. نکته دیگر در خصوص معاملات CFD این است که با توجه به اینکه شما مالک چیزی نمی‌شوید و فقط ارزش را معامله می‌کنید، در نتیجه از کاهش قیمت نیز می‌توانید سود داشته باشید.

مزایا و معایب معاملات CFD در بازار فارکس

این معاملات، همانند سایر معاملات در بازار سرمایه معایب و مزایایی دارد که در جدول زیر به صورت خلاصه نمایش داده شده است:

مزایا معایب
استفاده از اهرم یا لوریج ریسک بیشتر بخاطر داشتن اهرم (لوریج)
بازار دوطرفه (هم فروش و هم خرید) نداشتن مالکیت فیزیکی در معاملات
نداشتن سر رسید در معاملات پرداخت بهره بانکی در زمان باز بودن معاملات
نداشتن مالیات به‌علت نداشتن مالکیت --------

سخن آخر

در این مقاله به موضوعاتی مانند: فارکس، سرمایه گذاری در آن، چگونگی انجام معاملات و همچنین مزایا و معایب آن پرداخته شد. معامله در این بازار نیازمند اطلاعات کامل و بروز اقتصادی و سیاسی کشورها می‌باشد. زیرا حتی کوچکترین غفلت می‌تواند باعث ایجاد ضرر جبران‌ناپذیر شود. با توجه به حجم بالای معاملات در روز، می‌توان این بازار را به عنوان شغل در نظر گرفت، زیرا پتانسیل تجارتی بسیار خوبی دارد.

حضور نمایندگان بازار فارکس در ایران ممنوع می‎‌باشد؛ اما همواره افراد زیادی در کشور، فارکس را به عنوان شغل برای درآمدزایی انتخاب کرده‌اند. با توجه به علاقه افراد، هر روزه بر تعداد آنها افزوده می‌شود. البته بانک مرکزی نیز برای تبدیل پولهای خود، مانند تبدیل دلار به یورو از این بازار استفاده می‌کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا