فارکس

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

-5%

دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی

دانلود حل المسایل حسابداری صنعتی 1 انتشارات سازمان حسابرسیدانلود حل المسایل حسابداری صنعتی 2 انتشارات سازمان حسابرسیدانلود حل المسایل حسابداری صنعتی 3 انتشارات سازمان حسابرسیدانلود حل المسایل حسابداری صنعتی جلد اول دکتر عثمانی و علی قاسم زادهدانلود حل المسایل کتار آمار و احتمالات دکتر عادل آذر جلد اول و دومدانلود حل المسایل مروری جامع بر حسابداری مالی جلد اول و دوم دکتر نوروشدانلود حل المسایل حسابداری مالی حسابداری میانه انتشارات سازمان حسابرسیدانلود حل المسایل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر رضا راعی و احمد پویان فردانلود حل المسایل کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک دکتر رضا راعی و علی سعیدیدانلود حل المسایل کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز دکتر رضا تهرانی و نوربخشدانلود حل المسایل حسابدرای مالی و حسابداری میانه جمشید اسکندری دانلود حل المسایل حسابداری صنعتی جلد اول و دوم و سوم جمشید اسکندری دانلود حل المسایل حسابداری مالی دکتر یدالله تاری وردی دانلود حل المسایل آمار و احتمال هادی رنجبراندانلود حل المسایل مدیریت مالی دکتر رضا تهرانیدانلود حل المسایل مدیریت مالی رضا مناجاتیدانلود کتابهای سازمان حسابرسیدانلود کتابهای راهنمای بکارگیری استاندارد های حسابداری

منابع پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

منابع و جزوات پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه ردیف عنوان درس منبع پیشنهادی 1 فهم و تحلیل صورتهای مالی فصل اول جلد اول کتاب"مروری جامع بر حسابداری مالی" نشر نگاه دانش بخش اول، دوم، چهارم و پنجم فصل دوم کتاب"مروری جامع بر حسابداری مالی" نشر نگاه دانش فصل دوم و سوم "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش 2 مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی فصل اول، دوم و دهم کتاب"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته" آقایان دکتر راعی و دکتر پویان فر نشر سمت فصل هفتم کتاب "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش مروری بر ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) (pdf) نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس با رویکردی بر سهام شناور آزاد (pdf) 3 مقدمات امور مالی شرکتی فصل پنجم، ششم، هشتم و نهم " مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش 4 مقدماتی بر اقتصاد کتاب "مبانی علم مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته اقتصاد" تالیف آقای دکتر نظری نشر نگاه دانش 5 روش های کمی مقدماتی فصل چهارم کتاب " مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش جلد اول کتاب "آمار و کاربرد آن در مدیریت" تالیف آقایان آذر و مومنی نشر سمت 6 اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای اصول بازار سرمایه اسلامی (pdf) کتاب "ابزارهای مالی اسلامی" تالیف آقای دکتر موسویان نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 7 مقررات اصول بازار سرمایه مقررات اصول بازار سرمایه (pdf) منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی ردیف عنوان درس منبع پیشنهادی 1 اصطلاحات انگلیسی معاملات اوراق تامین مالی لغات تخصصی معامله گری اوراق تامین مالی (pdf) 2 مقدمات ارزش گذاری اوراق تامین مالی کتاب "ارزش­یابی سهام" تالیف آقایان دکتر کاوه مهرانی، کیارش مهرانی و میر صانعی (pdf) 3 مقررات معامله گری اوراق تامین مالی مقررات معامله گری اوراق تامین مالی (pdf) منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه معامله گری بورس کالا ردیف عنوان درس منبع پیشنهادی مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته 1 اصطلاحات انگلیسی معاملات بورس کالا لغات تخصصی معامله گری بورس کالا (pdf) 2 مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی (pdf) 3 مقررات معامله گری بورس کالا مقررات معامله گری بورس کالا (pdf) منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه ردیف عنوان درس منبع پیشنهادی 1 اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات ابزار مشتقه لغات تخصصی معامله گری ابزار مشتقه (pdf) کتاب راهنمای جامع آزمون معامله گری ابزار مشتقه تالیف مناجاتی، میدانی و عینعلی انتشارات نگاه دانش 2 مفاهیم ابزار .

کتاب مدیریت سرمایه گذاری - چارلز پی جونز

لطفا جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید .

منابع کنکور دکترای مدیریت دانشگاه آزاد قسمت دوم

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، مدیریت مالی و تئوریهای مالی ردیف نام کتاب مولف (مترجم) انتشارات دانشگاههای هدف 1 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته رضا راعی، احمد تلنگی انتشارات سمت عمومی- تهران – بهشتی – علامه - آزاد 2 مدیریت سرمایه گذاری جونز چارلز (رضا تهرانی، عسگر نوربخش) نگاه دانش تهران – بهشتی - علامه 3 مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار علی جهانخانی، علی پارساییان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تهران – بهشتی - علامه 4 مدیریت مالی میانه یوجین بریگام، لویی سی گاپنسکی (علی پارساییان) انتشارات ترمه تهران – بهشتی - علامه 5 تئوری نوین سرمایه گذاری (2جلد) رابرت هاوگن (علی پارساییان، بهروز خدارحمی ( انتشارات ترمه تهران – بهشتی - علامه 6 مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک رضا راعی، علی سعیدی انتشارات سمت تهران – بهشتی - علامه 7 مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان ادوارد هال (علی صالح آبادی، سجاد سیاح) گروه رایانه تدبیر پرداز تهران – بهشتی - علامه 8 تئوریهای مالی جان فردریک وستون، توماس ای. کوپلند، کولدیپ شاستری (رضا تهرانی) نگاه دانش تهران – بهشتی - علامه 9 نظریه های مالی نوین رابرت هاوگن (غلامرضا اسلامی بیدگلی، شهاب الدین شمس، هستی چیت سازان دانشگاه تهران تهران – بهشتی - علامه 10 مبانی مدیریت مالی فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، فرشاد مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته هیبتی انتشارات ترمه آزاد 11 مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی) فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، شادی شاهوردیانی کساکاوش آزاد 12 مدیریت مالی رضا شباهنگ سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی آزاد مدیریت بازاریابی – بازارشناسی و مسائل بازار ردیف نام کتاب مولف (مترجم) انتشارات دانشگاههای هدف 1 بازاریابی و مدیریت بازار داور ونوس، احمد روستا، عبدالحمید ابراهیمی انتشارات سمت تهران- بهشتی- علامه 2 مبانی مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر (علی پارساییان) انتشارات ترمه تربیت مدرس- تهران 3 اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر- گری آرمسترانگ ( بهمن فروزنده) نشر آموخته تهران – تربیت مدرس 4 تحقیقات بازاریابی داور ونوس، احمد روستا، عبدالحمید ابراهیمی انتشارات سمت تهران- بهشتی 5 مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ( بهمن فروزنده) نشر آموخته یا آتروپات تهران – تربیت مدرس 6 استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور هارپر بوید، جان مالینز، جان کلود لرش، اورویل واکر (سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی) دفتر پژوهش های فرهنگی علامه 7 مدلهای کمی در تحقیقات بازاریابی پرفسور فیلیپ هانس .

منابع و جزوات پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

منابع و جزوات پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

منابع و جزوات پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه عقــــــاب و چکاوک صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ | پروفایل درباره وب خداوند در درون ماست پس می بایست آرام شویم و بگذاریم جانهایمان آرام گیرند. آنگاه به هستی عشق پی خواهیم برد.(جبران خلیل جبران)"عقاب و چكاوك" يك وبلاگ شخصی است که به ترجیح نویسنده،جایگزینی برای سایر شبکه های اجتماعی انتخاب شده و سعی می گردد اطلاعات و اخبار مرتبط با رشته "حسابداری"را به سمع و نظر دوستان، بالأخص هم دانشگاهیان برساند. تنوع موضوعات نیز بر اساس علایق نویسنده انتخاب شده که در اثنای آن به تجربیات، خاطرات و سایر مطالب سرگرم کننده نیز پرداخته می شود. كاسه خود را بيش از اندازه پر كنيد؛لبريز مي شود.چاقوي خود را بيش از حد تيز كنيد،كند مي شود.به دنبال پول و راحتي باشيد؛دلتان هرگز آرام نمي گيرد.به دنبال تاييد ديگران باشيد؛برده آن ها خواهيد بود.كار خود ر انجام دهيد، سپس رها كنيد.اين تنها راه آرامش يافتن است. جستوجو در اين وبلاگ در كل اينترنت ویژه مدیریت وب آپلود عکس پیج رنک وب تصاویر زیباسازی آموزش وبلاگ نویسی موضوعات وب پورتال اطلاع رسانی من حسابداری، اقتصاد و مدیریت آزمون کارشناسی ارشد حسابداری اینترنت، نرم افزار و IT یادداشت های روزانه خاطرات مآموریت موسیقی و سنتور سفرنامه نوروز 91 سیما و سینما سلامت باشید ادبیات فلکولور سولدوز نجوم خودرو English دانلود کتاب گپ خودمونی زیر آسمان نازلو عقیدتی، مذهبی طنز ، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته معما و سرگرمی هرچه می خواهد دل تنگت بگو گوگل پلاس لینک دوستان قالب وبلاگ صفحه شخصى من در Researchgate دفتر مراجع تقليد (آيت الله خامنه اى) سازمان بسج دانشجویی فرزندان عاشورا دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر وبسایت دانشگاه اورمیه نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران دانشجویان دانشگاه آزاد آبادان قلم پر بینش نو ایران قازاق قالارگي سؤزلر(شاعر اورخان) نقشه ماهواره ای و گردشگری راه های شهر نقده Triangle Interactive Marketing Association (TIMA) The Islamic Manuscript Association-TIMA Accountancy AICPA ACCA FASB FRC SEC Londen Metal Exchange Nymex atv سرفصل های آزمون سازمان بورس اوراق بهادار تهران راهنمای آموزشی استانداردهای حسابداری بانک پایان نامه های حسابداری جامعه حسابداران رسمی ایران مرکز پژوهش های مجلس بورس اوراق بهادار تهران دیوان محاسبات کشور سازمان مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته حسابرسی ترين هاى جهان از نظر گينس quran amidst the images آمار لحظه به لحظه جهان رصد ماهواره اميد ايران عكس هاس ترسناك Online Müzik Dinle بانك واژگان پارسي چهره نگارى آنلاين پنجره .

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی

ردیف نام کتاب مولف - مترجم ناشر زبان عمومی و تخصصی 1 504 essential words * 2 barron's essential words for the toefl* 3 زبان تخصصی مدیریت * آرمان اشراقی انتشارات نگاه دانش 4 زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب)* محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی انتشارات نگاه دانش 5 زبان عمومی کارشناسی ارشد * آرمان اشراقی انتشارات پیک مروا 6 زبان عمومی محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی انتشارات نگاه دانش 7 زبان عمومی کارشناسی ارشد داور ونوس، مهرداد پرچ انتشارات کتابخانه فرهنگ 8 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) داور ونوس انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 9 زبان تخصصی مدیریت (gmat) داور ونوس - پگاه شاپوری انتشارات نگاه دانش 10 متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی استونر- فریمن- برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی انتشارات نگاه دانش 11 لغات تخصصی و متون درک مطلب مدیریت داور ونوس، مهرداد پرچ انتشارات کتابخانه فرهنگ 12 گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد وحید عسگری کانون فرهنگی آموزش 13 management - a global perspective weihrich, koontz انتشارات ترمه 14 جزوات مربوط به واژگان زبان انگلیسی عمومی و تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سایت مدیر دانلود از سایت مدیر اقتصاد کلان 1 اقتصاد کلان * محسن نظری انتشارات نگاه دانش 2 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان محسن نظری انتشارات نگاه دانش 3 مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان تیمور رحمانی انتشارات ترمه اقتصاد خرد 1 اقتصاد خرد * محسن نظری انتشارات نگاه دانش 2 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد محسن نظری انتشارات نگاه دانش 3 تئوری و مسائل اقتصاد خرد دومنیک سالواتوره - ترجمه حمیدرضا ارباب نشر نی ریاضیات 1 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری* هادی رنجبران انتشارات اثبات 2 ریاضیات عمومی امید محمودیان انتشارات نگاه دانش 3 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت اکبر عالم تبریز - محمد فاریابی باسمنج انتشارات صفار - اشراقی 4 تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد مسعود نیکوکار گسترش علوم پایه 5 ریاضیات کاربردی وحید ناصحی فر انتشارات پوران .

سرفصل های درس « مبانی مدیریت سرمایه گذاری » / احسان نجفی

1) کلیات ، مفاهیم وتعاریف مهم مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته سرمایه گذاری 2) بازارهای مالی 3) انواع اوراق بهادار 4) مفاهیم ریسک و بازده 5) تئوری پرتفولیو ( نظریه پرتفوی ) 6) مدل مارکوویتز 7) مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای CAPM 8) مدل قیمت گذاری آربیتراژ 9) ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (پرتفوی) 10) نظریه بازار کارا 11)تجزیه و تحلیل تکنیکی 12)تجزیه و تحلیل بنیادی 13)اوراق مشتقه 14)ارزش یابی اوراق بهادار منابع : 1) مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته / دکتررضا راعی واحمدتلنگی / انتشارات سمتمدیریت سرمایه گذاری / دکتر رضاتهرانی و عسگرنوربخش / نشرنگاه دانش

دانشجویان و کتاب‌های درخواستی

ردیف نام کتاب تالیف/ ترجمه انتشارات تعداد 1 احتمالات و آمار کاربردی 1و2(تحلیل آماری) دکتر عالم تبریز اشراقی 11 2 مدیریت مالی در ایران دکتر صادقی شریف و دکتر فدایی نژاد شهید بهشتی 9 3 مدیریت سرمایه گذاری پی جونز دکتر تهرانی و نوربخش نگاه دانش 6 4 مبانی بازارها و نهادهای مالی دکتر عبده تبریزی آگاه 10 5 بسته معرفی بازار سرمایه سازمان بورس انشارات سازمان 10 6 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر راعی و پویان‌فر سمت 9

کتاب چاپی مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

موجودی این محصول پایان یافته است. می‌توانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این محصول دیدن نمایید.

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته اثر دکتر رضا راعی-دکتر احمد پویان فر، در بازار نشر ایران، توزیع شده است. این کتاب ، توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است ، و در سایت ایده بوک قرار دارد

محصولات دیگر این فروشگاه

گزارش محصول

چانه کتاب چاپی مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

کتاب چاپی مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

قیمت: 95,000 تومان

پاساژ تنها امنیت خرید هایی که مستقیما از درون آن انجام می‌شود را تضمین می‌نماید و هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال خرید و یا پرداخت مستقیم شما از فروشنده نخواهد داشت.

تصویر بزرگ محصول کتاب چاپی مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

کتاب چاپی مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته اثر دکتر رضا راعی-دکتر احمد پویان فر، در بازار نشر ایران، توزیع شده است. این کتاب ، توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است ، و در سایت ایده بوک قرار دارد

محاسبه هزینه ارسال

درباره پاساژ

راهنما

خدمات مشتریان

فروشندگان پاساژ

اتصال به پاساژ

فروشگاه اینترنتی پاساژ

پاساژ یک مرکز خرید و فروش آنلاین پوشاک و آرایشی است که خدمات خود را به صورت رایگان (بدون کارمزد) ارائه می نماید. هم اکنون بیش از 15,000 فروشگاه از سراسر ایران در حال فعالیت در پاساژ می باشند.

لوگو پاساژ

با توجه به قطع دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی در اپ استور، می توانید با استفاده از روش زیر از نسخه وب اپلیکیشن پاساژ ( ویژه کابران IOS ) استفاده نمایید

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

فروشگاه اینترنتی کتاب هافکو

کتابتو آنلاین انتخاب کن.

ارسال رایگان: بالاتر از 300هزار تومان
0933-220-9000

%d8%b3%d9%85%d8%aa

-5%

سمت

ثبت نام خبرنامه

به 5،000+ مشترک ما بپیوندید و در جشنواره های ما کوپن تخفیف دریافت کنید.

پر تخفیف ترین فروشگاه کتاب - فروشگاه اینترنتی کتاب - فروشگاه آنلاین کتاب - خرید کتاب - دانلود کتاب - کتاب داستان - خیلی سبز - کتاب روانشناسی - خانه کتاب - سفارش اینترنتی کتاب - کانال خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه کتاب دانشگاهی - فروشگاه کتاب کمک درسی - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - بزرگترین فروشگاه آنلاین کتاب کشور - معرفی کتاب - خرید اینترنتی کتاب با تخفیف ویژه - ارسال رایگان کتاب - کتابفروشی آنلاین کتاب - کتاب های کم یاب و نایاب - خرید کتاب تلفنی - خرید اینترنتی کتاب های عمومی و تخصصی - کودک و نوجوان - کتاب‌های زبان اصلی - کتاب‌های فلسفه - کتاب‌های روانشانسی - کتاب‌های سیاسی - کتاب‌های رمان - بزرگترین و کامل ترین بانک کتاب در ایران - مدرن ترین فروشگاه کتاب - خرید کتاب به صورت اینترنتی و با ارسال رایگان - کتاب زبان - کتاب آموزش زبان - کتابفروشی آنلاین - خرید کتاب زبان انگلیسی - کتاب آنلاین رایگان

پاورپوینت کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته‌ رضا راعی ویرایش جدید

دانشجویان و کاربران گرامی ، محتوای این فایل پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته‌ رضا راعی ‌، احمد تلنگی‌ و جزوه درس تصمیم گیری در مسائل مالی ویرایش جدید مقطع کارشناسی ارشد حسابداری می باشد که در قالب فایل pdf و ppt و word با بهترین کیفیت توسط تیم وب سایت ما تهیه و تدوین گردیده است.

پاورپوینت و خلاصه کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و برای دروس مدیریت سرمایه‌گذاری (مقدماتی و پیشرفته) مطابق با سرفصل وزارت علوم و فناوری و یک منبع تکمیلی برای دانشجویان دوره دکترای مدیریت مالی و حسابداری تهیه شده است. علاوه بر این عمده مباحث فایل برای سایر علاقه‌مندان به مباحث سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در بازار بورس بسیار سودمند و مفید خواهد بود.

نکته:فصل شش و هشت در این فایل موجود نیست.یرخی اسلایدها غیر قابل ویرایش هستند.

پاورپوینت و خلاصه کتاب حاضر در ده فصل تهیه و تنظیم شده که عبارت است از:

بخش اول:بازارها و ابزارهای مالی

بخش دوم: نظریه پرتفوی

بخش سوم: مدل‌های عاملی

بخش چهارم: مدل‌های تعادلی

بخش پنجم: ارزیابی عملکرد پرتفوی و کارایی بازار سرمایه

بخش ششم: اوراق مشتقه

بخشی از متن فایل پاورپوینت فصل دوم :

شاخص های بازار اوراق بهادار:

شاخصهای قیمت سهام در تمامی بازارهای مالی دنیا، به مثابه یکی از مهم ترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار، از اهمیت و توجه زیادی برخوردارند. شاید مهمترین دلیل این توجه روزافزون، این امر باشد، که شاخصهای مزبور از تجمیع حرکتهای قیمتی سهام تمامی شرکتها یا طبقه خاصی از شرکتهای موجود در بازار بورس، به دست می آیند و در نتیجه بررسی جهت و اندازه حرکتهای قیمتی را در بازار سهام، امکان پذیر می سازند.

شاخص های قیمت سهام:

شاخصهای بازار سرمایه، در موارد زیر استفاده می شوند:

„• مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران حرفه ای سرمایه گذاری؛

„ • ایجاد و نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری شاخصی؛

„• اندازه گیری نرخهای بازده بازار در مطالعات اقتصادی؛

„• پیش بینی حرکات آتی بازار (توسط تحلیلگران فنی)؛

„• شاخصی برای پرتفوی بازار داراییهای ریسک دار، به هنگام محاسبه ریسک سیستماتیک داراییها.

شاخصهای قیمت سهام، معمولا بر پایه دو ویژگی زیر دسته بندی می شوند:

„ ۲. روش میانگین گیری

از دیدگاه شیوه وزندهی، شاخصها را می توان در سه دسته زیر جای داد:

„شاخصهای قیمتی بی وزن

„شاخص مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته های قیمتی با وزن برابر

„شاخص های قیمتی با وزن برابر ارزش بازاری سهام

شاخص قیمتی بی وزن» از میانگین قیمتهای سهام، بدون کاربرد هیچگونه وزنی، به دست می آید. «شاخصهای قیمتی دارای وزنهای برابر»، با توجه به تغییرات قیمت هر سهم نسبت به مقدار پایه آن (به کمک نسبتهای قیمتی به دست می آیند. در نهایت شاخصهای قیمتی با وزنهای برابر ارزش بازاری سهام»، از حاصلضرب تعداد سهام در قیمت جاری سهام منتشره شرکتها حاصل می شود.

حل المسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

دانشجویان و کاربران گرامی ،در این پست حل تشریحی و جامع مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر فصول 2 الی 8 این کتاب بصورت جامع و تشریحی و تایپ شده با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و برای دروس مدیریت سرمایه‌گذاری (مقدماتی و پیشرفته) مطابق با سرفصل وزارت علوم و فناوری و یک منبع تکمیلی برای دانشجویان دوره دکترای مدیریت مالی و حسابداری تهیه شده است. علاوه بر این عمده مباحث کتاب برای سایر علاقه‌مندان به مباحث سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در بازار بورس بسیار سودمند و مفید خواهد بود.

حل المسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

راهنمای خرید و دانلود فایل

شما می توانید با کلیک بروی دکمه افزودن به سبد خرید سفارش خود را ثبت و بعد از آن فایل را دریافت نمایید.

شما می توانید این مجموعه را به روش های زیر دریافت نمایید.

۱- دریافت از طریق ایمیل

۲- دریافت از طریق دانلود

شما می توانید سفارش فایل را به روشهای زیر پرداخت نمایید.

۱- واریز به حساب یا کارت به کارت

۲- پرداخت آنلاین

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حل المسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر” لغو پاسخ

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا